nieuws

Europese norm voor vermogen radiator

bouwbreed Premium

Vanaf 1 januari 2002 normeert EN442 warmwaterradiatoren en convectoren in de Benelux. NEN 235, ISO D13-001 en DIN 4704 vervallen daardoor. Voorzieningen die aan de Europese norm voldoen, ontvangen een CE-markering. De norm stelt eisen aan het meten en publiceren van het vermogen van zogeheten verwarmingslichamen. In Europa geldt dan één uniforme bepalingsmethode.

De norm is bedoeld voor radiatoren en convectoren in centrale verwarmingssystemen. Die vallen binnenkort onder de Europese Richtlijn voor Bouwproducten. Fabrikanten van radiatoren en convectoren voldoen door middel van een keuring volgens EN442 aan deze bepalingen. Het vermogen van radiatoren bepaalt in hoge mate de uitkomst van de berekening. In het ontwerp geven de cijfers over de afgegeven warmte aan dat de gekozen voorzieningen inderdaad de benodigde warmte leveren. De markt kan aan de hand van de afgifte de wattprijs bepalen. Voor de consument betekent de norm een lagere temperatuur van de verwarmingslichamen. En die vermindert het energieverbruik.

Overtemperatuur

De nieuwe norm meet de afgegeven warmte bij een aanvoertemperatuur van 75 graden Celsius, een retourtemperatuur van 65 graden en een ruimtetemperatuur van 20 graden. Dat komt neer op een zogeheten overtemperatuur (het gemiddelde temperatuurverschil tussen het verwarmingslichaam en de omgeving) van 50 graden Celsius. Voorheen lag die 10 graden hoger bij een aanvoertemperatuur van 90 en een retourtemperatuur van 70 graden. Om de afgifte bij andere temperaturen te bepalen, moet de normtemperatuur worden omgerekend naar de afgifte voor de werkelijke temperatuur. Fabrikanten van paneelradiatoren rekenen de normafgiftes om met een vaste, gemiddelde n-factor van 1,3.

Nederlandse producenten verwijzen naar ISSO-publicatie 66 ‘Vermogen van radiatoren en convectoren in praktijksituaties’. Daarin staat dat bij een aanvoertemperatuur van minder dan 50 graden Celsius of bij een verschil van meer dan 20 graden tussen aanvoer- en retourtemperatuur, zoals dat bij stadsverwarming het geval is ,de ‘radiatorgrafiek’ moet worden gebruikt. Die geeft aan welke radiator onder welke omstandigheden noodzakelijk is.

De publicatie voorziet verder in een correctie van het vermogen onder niet-genormeerde opstellingen zoals onder vensterbanken.

Reageer op dit artikel