nieuws

Ernstige zorgen over ontslaggolf in betonbranche

bouwbreed

In de betonbranche staan honderden gedwongen ontslagen op stapel. Het bedrijfsleven trapt op de rem om grotere schade te voorkomen. Reden tot het ingrijpen vormen de slinkende rendementen in de steeds moeilijker bouwmarkt. De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (de BFBN) zegt zich ernstig zorgen te maken.

“Iedereen ziet wat gaande is in de woningbouw”, aldus directeur A. Pielkenrood van de BFBN. “Eerst gaan de uitzendkrachten weg en worden mensen niet vervangen. Nu vallen de eerste ontslagen. Iedereen hoopte dat de markt weer zou aantrekken. In eerste instantie denk je: ach, er zijn wat problemen op de grote vinex-locaties. De eerste klappen vallen zoals altijd bij de leveranciers van elementen, vloeren en heipalen”.

De BFBN signaleert sterke afname van de woningbouw en een terugslag in de utiliteitsbouw. Gelijktijdig stijgt de kostprijs en liggen de rendementen onder vuur. De fabrikanten schetsen het vooruitzicht van duurdere primaire grondstoffen en toenemende kosten voor arbeid, milieu en arbozorg. “Er moet derhalve ernstig rekening gehouden worden met een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen”.

Directeur Pielkenrood zegt na de gesprekken met staatssecretaris J. Remkes weinig vertrouwen te hebben dat de woningbouwproductie in zowel 2001 als 2002 ver boven de 55.000 eenheden uitkomt. “Bovendien hebben we te maken met een zwakke economie en staat de utiliteitsbouw aan het eind van de varkenscyclus, wat een grote negatieve invloed heeft op het bouwvolume. De stijging van het relatieve aandeel van prefabbeton in de bouw is onvoldoende om de daling van het volume te compenseren”.

De betonfabrikanten verwachten dat zand, grind en cement duurder worden. Oorzaken zijn de hogere kosten voor de ontwikkeling van de schaarse winlocaties, prijziger classificatiesystemen, stijgende inflatie en de noodzaak extra milieumaatregelen te treffen. De behoefte aan beton- en metselzand wordt voor de periode 1998 – 2008 geraamd op 240 miljoen ton.

Kriebelig

De fabrikanten zijn kriebelig dat Rijkswaterstaat – verantwoordelijk voor het grondstoffenbeleid – de winning verminderd heeft tot 160 miljoen ton. Daardoor is een schaarste veroorzaakt van tachtig miljoen ton. Doel van de maatregel is de bedrijfstak te dwingen meer secundaire materialen toe te passen en het gebruik van hout te stimuleren. De betonbranche durft de consequenties voor de prijzen in 2002 nog niet in te schatten. De kosten zullen in ieder geval toenemen door de duurdere arbeid en de eisen vanuit het milieu. De Pemba-maatregelen voortvloeiend uit arbozorg en wao-reïntegratie, kunnen volgens de BFBN leiden tot extra kosten van enkele tienduizenden guldens per werknemer.

Reageer op dit artikel