nieuws

Enschedese huizenmarkt blijft achter bij doelstelling

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van de huizenmarkt blijft in Enschede flink achter bij de doelstelling. Het aantal door de gemeente uit te geven vrije kavels blijft dit jaar zo’n 75 onder de geplande tweehonderd. Ook het aantal nieuwbouwhuizen blijft ver achter bij de ramingen.

Volgens J. Blok, hoofd productontwikkeling van de Bouw- en Milieudienst van Enschede, zijn er meerdere oorzaken. “Het nieuwbouwplan voor tweehonderd woningen in Roombeek is geschrapt, omdat er vanuit de markt onvoldoende vraag naar dit soort huizen is. Dit eerste deelplan is te hoog gegrepen. Ook de problemen rond de vuurwerkopslag bij de firma Haarman hebben tot vertraging geleid.”

Enschede had verder dit jaar een kleine honderd woningen willen bouwen op het Diekmanterrein, maar problemen met de grondaankopen zorgen ook hier voor vertraging.

Bij een ander bouwplan langs de Zuiderval is de gemeente bij de bestemmingsplanprocedure teruggefloten door de provincie. Door alle tegenvallers worden dit jaar in Enschede slechts vijf- tot zevenhonderd nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Volgens Blok is ook de teruglopende economie en het verminderde consumentenvertrouwen van invloed. “We zullen een aantal plannen opnieuw tegen het licht moeten houden en inspelen op de veranderde markt. Kopers als banken zijn voorzichtiger geworden bij het afsluiten van tophypotheken tot soms wel 6,5 keer het bruto-inkomen.”

In de veranderende woningmarkt ziet Blok wel extra mogelijkheden voor de bouw van duurdere huurwoningen.

Reageer op dit artikel