nieuws

Duizenden vacatures voor technisch kader onvervuld

bouwbreed

De bouw zoekt per direct zo’n vijfduizend technische kaderfunctionarissen. Er bestaat een schreeuwend tekort aan uitvoerders, calculatoren en werkvoorbereiders. Van de vacatures is 70 procent moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit het rapport ‘Het UT-personeel in de bouwnijverheid’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Het EIB komt tot zijn conclusies op grond van een enqu-te die vorig jaar onder 1268 bouwbedrijven werd gehouden. “Berekend kan worden dat tot en met 2005 de vraag naar technisch kaderpersoneel (UT-personeel) met minimaal 5 procent zal toenemen”, aldus een toelichting van het EIB.

Vooral de grote aannemers hebben moeite om hoog opgeleide techneuten te vinden. Zeven op de tien bedrijven met meer dan honderd man personeel was vorig jaar op zoek naar kaderpersoneel, tegenover één op de tien kleinere aannemers. De enorme vraag naar kadermedewerkers begon in 1990.

Het aantal beleidsmedewerkers groeide in de acht jaren daarna met 40 procent. Dit komt met name doordat in die periode bijna een verdubbeling van het aantal werkvoorbereiders optrad, terwijl het aantal calculatoren met een kwart groeide. Het ‘overige’ kaderpersoneel nam in dezelfde periode toe met 50 procent. “De sterkste groei trad op in het beroep kwaliteitscontroleur; hun aantal steeg van 123 in 1990 naar 443 in 1998. Het aandeel van deze beroepsgroep is echter zo klein, dat deze stijging weinig invloed op de ontwikkeling van het totaal heeft gehad”, aldus het EIB.

Kaderpersoneel blijkt net zo vaak voor een andere bedrijfstak te kiezen als de medewerkers op de bouwplaats. Van beide groepen verlaat gemiddeld 9 procent per jaar de bedrijfstak. Het aantal nieuwkomers ligt daarentegen op 7 procent per jaar. “Wat dat betreft verschilt het UT-personeel van het bouwplaatspersoneel, waar toe- en uittredingen elkaar de laatste jaren in evenwicht houden.”

Dat het bestand kaderpersoneel desondanks toch groter wordt, komt doordat bouwplaatspersoneel en administratief personeel soms overstapt naar een staffunctie. “Het gevolg is dat, hoewel jaarlijks meer UT-ers uittreden dan toetreden, het aantal werkenden met een UT-beroep in het algemeen stijgt.”

Het EIB voorziet dat het soort werk dat het UT-personeel doet, de komende jaren steeds meer zal verschuiven van uitvoering naar management en coördinatie. Verder gaan de beleidsmedewerkers meer aandacht besteden aan kwaliteit, arbeidsomstandigheden en en milieu. Ook gaan zij zich meer met commerciële en juridische aspecten van de bouw bemoeien. “Al met al zal de werkdruk toenemen en worden de functies complexer: UT-personeel zal multifunctioneel inzetbaar moeten zijn.”

Groeiende eis multifunctionele inzetbaarheid

Reageer op dit artikel