nieuws

Diepwandconstructie zonder overlast

bouwbreed Premium

Het maken van diepwanden in de binnenstedelijke gebieden leidt nog al eens tot geluidsoverlast en schade bij omliggende bebouwing door trillingen. Verder geeft een in de grond gevormde diepwand minder nuttig vloeroppervlak, doordat constructiewanden los van de diepwand worden gemaakt. Een nieuwe werkwijze voor het vormen van een diepwandconstructie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van in de ondergrond gespoten water, heeft deze nadelen niet.

octrooi

Nummer: 1013079

Octrooihouder: A.T. Maas, Sprang-Capelle

Uitvinder: A.T. Maas

Basis van de uitvinding is het idee om betonnen constructie-elementen in de bodem te brengen, door de grond onder de elementen week te maken en af te zuigen. De in het element aanwezige kanalen dienen daarbij voor de aanvoer van water en afvoer van grond.

Zolang er nog geen speciale constructie-elementen op de markt zijn, denkt uitvinder Maas aan de toepassing van bestaande kanaalplaten. De holle kanalen zijn hierbij voldoende groot voor het inbrengen van een spuitlans en tevens om de verweekte grond af te zuigen. Door zijn eigen gewicht – of eventueel verzwaard met een valblok – zakt de kanaalplaat vervolgens in de bodem.

Maas: “Om te voorkomen dat de grond buiten de elementen te veel verweekt, komt rondom aan de onderzijde van de elementen een stalen rand met een hoogte van ongeveer 25 centimeter.”

Volgens Maas is het grote voordeel dat het een trillingsvrij systeem betreft. “Uit ervaring weet ik dat het binnenstedelijk bouwen lastiger wordt. Steeds vaker claimen eigenaren van belendende panden schade die door trillingen veroorzaakt zijn.”

Maar volgens Maas heeft het systeem nog meer voordelen. Bij een traditionele werkwijze voor het maken van een diepwand brengt een aannemer eerst een damwand in de grond. Vervolgens wordt de bouwput gegraven en komt op geringe afstand van de damwand de eigenlijke wand. “Tijdrovend en prijzig”, oordeelt Maas.

Ook de andere bekende variant voor de constructie van diepwanden, waarbij eerst een sleuf wordt gegraven die vervolgens wordt volgestort met beton, is volgens Maas duur. “Bovendien heeft dit systeem als nadeel dat de ‘eigenlijke’ wand altijd op een zekere afstand van de diepwand komt. Dat geeft dus een aanzienlijk ruimteverlies”.

Met het nieuwe systeem dat door Maas MDW Diepwandsysteem is genoemd, komen de bestaande nadelen te vervallen. En hoewel hij de berekening van de kosten alleen nog maar op de ‘rand van de krant’ heeft gezet, weet hij nu al dat zijn systeem veel goedkoper moet zijn.

Maas is in overleg met een bedrijf dat met zijn systeem aan de slag wil. “Als we overeenstemming hebben, verwacht ik al binnen acht weken met de eerste praktijkproeven te starten.”

De kanalen door het element dienen voor de aanvoer van water en de afvoer van de verweekte grond. Aan de onderkant zit een stalen band die voorkomt dat er te veel grond verweekt.

Reageer op dit artikel