nieuws

Certificaat voor hoogwerker op komst

bouwbreed

De opleidingsinstituten van EVO, IPC Groene Ruimte en SVS hebben met de vereniging van steigerbouwers VSB, importeur/verhuurder Gunco en het examenbureau Logex eindtermen gepresenteerd voor een veiligheidscertificaat hoogwerkers. Dit moet leiden tot een eenduidige en controleerbare kwaliteit in de opleidingen voor het werken met hoogwerkers.

“Net als de andere deelnemende opleidingsinstituten kregen wij van onze leden signalen over onduidelijkheid in de opleiding voor veilig werken met hoogwerkers”, zegt M. van Riessen, manager van het EVO opleidingscentrum in Woerden. “Dus zijn we met de andere initiatiefnemers aan tafel gaan zitten.”

“Het is duidelijk dat een hoogwerker een behoorlijk gevaarlijke machine kan zijn als er niet goed mee wordt gewerkt. Door de diverse opleidingsinstituten worden jaarlijks vele duizenden mensen opgeleid, maar er groeide een behoefte om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken en er zou een toezicht op de examens van de opleidingsinstituten moeten komen.”

Onlangs presenteerde de groep, die ruim een jaar aan de eindtermen heeft gewerkt, de resultaten aan de overige opleidingsinstituten in het land. Dat zijn er ruim vijftig, van wie er zo’n dertig hebben gereageerd. Binnenkort, op 15 november, worden de exameneisen in de Arnhemse vestiging van de SVS gepresenteerd aan potentiële afnemers.

Enthousiasme is er in elk geval bij drs.ing. B.J.K. Bennink, die namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor certificering in Nederland. Als de branche het eens is over wat de gebruiker van een hoogwerker na een opleiding moet kunnen en weten, vindt het ministerie dat prima.

Keuringsinstanties

Ook enthousiast is de TCVT, de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, die al toezicht houdt op certificering van keuringen en opleidingen voor divers ander (bouw)materieel en die nog steeds doende is een aparte kamer voor hoogwerkers op te richten. Probleem daarbij is dat er heel verschillend wordt gedacht over de kwaliteit van ingebruiknemingstoetsen en jaarlijkse keuringen. De kamer hoogwerkers van de TCVT wilde eerst dat probleem aanpakken alvorens zich ook over de opleidingen voor gebruikers van hoogwerkers te buigen. In feite hebben de opleidingsinstituten de keuringsinstanties ingehaald.

De opleiding moet volgens de initiatiefnemers in elk geval bestaan uit een goed theoretisch gedeelte en een goed praktijkgedeelte. Als ‘denkrichting’ is daarbij gedacht aan minimaal een dagdeel theorie en minimaal een dagdeel praktijk. In één werkdag moet de gebruiker in staat worden geacht een hoogwerker veilig te kunnen bedienen.

“Want,” zegt Van Riessen, “de veiligheid staat voorop. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan arbo-wetgeving in het algemeen, aanvangscontrole, verkeersreglement en onderhoud. In de praktijk komt het aan op veilig gebruik, rijden, manoeuvreren en werken op hoogte aan bod.”

“De vaardigheden die in de opleiding worden overgedragen worden getoetst aan de hand van een theorie- en een praktijkexamen. Dat gebeurt onder toezicht van een examencommissie, die op haar beurt nauw samenwerkt met het examenbureau Logex. En ook onze opleiders ontkomen niet aan de kwaliteitsimpuls. De drie opleidingsinstituten die het initiatief hebben genomen, EVO, IPC en SVS, hebben docenten met veel praktijkervaring. Maar ook zij zullen zoveel gecontroleerde en gegarandeerde kwaliteit moeten leveren, dat de cursisten hun toets moeiteloos met goed gevolg kunnen maken.”

Reageer op dit artikel