nieuws

Budget klaslokalen 12,4 procent hoger

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten neemt in haar modelverordening voor scholenbouw een prijsverhoging op van 12,4 procent. In de praktijk kunnen daardoor de gemeenten meer geld uittrekken voor nieuwbouw en renovatie van schoolvoorzieningen. De meeste gemeenten nemen de modelverordening zonder mitsen of maren over.

Het VNG noemt de verhoging een reactie op de gespannen bouwmarkt. De afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde prijsbijstelling 4,6 procent. In 2002 zal het niveau bereikt zijn van 470.000 gulden per klaslokaal.

De gemeenten hebben de prijsverhogingen tot dusverre grotendeels uit eigen middelen bekostigd. Vorig jaar heeft het VNG bij het kabinet de claim neergelegd de financiële ruimte van het Gemeentefonds met 975 miljoen gulden te verruimen. De eerste 100 miljoen zal het kabinet waarschijnlijk bij de Voorjaarsnota 2002 beschikbaar stellen.

Reageer op dit artikel