nieuws

Bouwproject gevangenis bezorgt Antillianen hoofdpijn

bouwbreed Premium

Als er één bouwproject in de afgelopen jaren de tongen op Curaçao los heeft gemaakt, dan is het wel het gevangeniscomplex Koraal Specht in Willemstad. Bij het ontwerp en de uitvoering zijn grove fouten gemaakt en ondanks alle mooie beloften is de penitentiaire inrichting nog altijd niet waterdicht. Maar de bouwwereld heeft er wel mooi aan verdiend.

De uitbreiding en verbouwing van de gevangenis waren noodzakelijk omdat de huisvesting voor de gedetineerden verre van ideaal waren. Ontsnappingen en opstanden bleken meer regel dan uitzondering.

Nederland stelde in totaal tachtig miljoen gulden beschikbaar voor de uitbreiding en herinrichting van Koraal Specht, dat na gedeeltelijke voltooiing van de werkzaamheden eerder dit jaar tot Bon Futuro, goede toekomst, werd omgedoopt. De gevangenis moest een vesting worden, waar het zowel voor de gedetineerden als de cipiers goed toeven zou zijn.

De Wackenhut-directie (Amerikaanse bouwbegeleider) verzekerde na de opening dat met het nieuwe detectiesysteem niets de gevangenis binnen kon komen dat er niet thuishoorde. Maar nog geen week later wisten twaalf gevangenen met behulp van een naar binnen gesmokkelde snijbrander de vrijheid tegemoet te gaan. Veel moeite hoefden ze hier niet voor te doen. De geplande vijf meter hoge muur rond het complex ontbreekt nog. Slechts een fragiel hekwerk scheidt gedetineerden van de vrije wereld.

De directievoerder bij de bouwwerkzaamheden, het Atelier Lobo & Raymann, had er al voor gewaarschuwd. In een vernietigend rapport staan de tekortkomingen keurig op een rij. Koraal Specht is nog steeds zo lek als een zeef, zo werd geconcludeerd. “Wackenhut is op verschillende belangrijke punten in gebreke gebleven,” concludeerde de directievoerder. “De celdeuren kunnen eenvoudig uit de frames worden gelicht, de tralies zijn niet roestbestendig en de camerabewaking schiet aan alle kanten tekort.” De kans op ontsnappingen zou volgens Lobo & Raymann daardoor groter zijn dan ooit tevoren.

Het bedrijf adviseerde, door tussenkomst van de Nederlandse Rijksgebouwendienst, een deskundige in de arm te nemen om de veiligheid in en rond de gevangenis in kaart te brengen. Wackenhut zegde naar aanleiding van de kritiek toe direct opdracht te geven voor de bouw van de muur, die in augustus zou worden opgeleverd. Maar tot op heden is er nog geen steen gelegd. Uit een krantenadvertentie in juli viel al op te maken dat augustus onmogelijk haalbaar was. De aanbesteding, zo meldde de tekst, zou pas in augustus plaatsvinden, een maand later zouden de werkzaamheden kunnen beginnen, waarna de muur er in februari 2002 zou moeten staan. Maar ook dat blijkt allemaal anders te lopen.

Met aannemers wordt nog steeds onderhandeld over de prijs, omdat de kosten uitstijgen boven het resterende budget. Ook de elektronische beveiliging, die even urgent heette te zijn als de muur, is nog niet aanbesteed.

Minister Rudsel Martha van Justitie weet dat meer geld vragen bij Nederland vrijwel zinloos is omdat politiek Den Haag het eigenlijk wel welletjes vindt. Maar op de Antilliaanse begroting is geen ruimte.

Alle perikelen ten spijt heeft de bouwsector wel fors verdiend aan de werkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd. Hoofdaannemer Hensel Phelps International stuurde een rekening van 45 miljoen gulden. De Amerikanen werkten vooral met lokale onderaannemers. Directievoerder Lobo & Raymann en een aantal architectenbureaus kregen voor hun inspanningen in totaal zo’n acht miljoen gulden.

Wanneer het gerenoveerde en uitgebreide complex, dat plaats biedt aan vijfhonderd mannen en 65 vrouwen, nu volledig wordt opgeleverd weet niemand. Minister Martha en andere betrokken partijen hullen zich daarover in een diep stilzwijgen. “Het is een gebed zonder einde”, verzucht één van de bewakers. “Als straks weer een paar gevangenen weten te ontsnappen omdat er geen muur is die ze tegenhoudt, krijgen wij opnieuw de schuld. Terwijl het de politiek is die de boel saboteert en er de oorzaak van is dat wij ons werk niet naar behoren kunnen doen. Echt, Koraal Specht geeft ons Antillianen alleen maar hoofdpijn.”

‘Bouw verdient er goed aan, maar bewakers wanhopen’

Reageer op dit artikel