nieuws

Bouw straks internationaal gescreend

bouwbreed Premium

Het screenen van bouwbedrijven en andere ondernemingen op banden met de georganiseerde misdaad moet zo snel mogelijk een Europees vervolg krijgen. Dat verklaarde minister De Vries van Binnenlandse Zaken bij de behandeling van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in de Tweede Kamer. Hij wil zo snel mogelijk afspraken maken met België en Duitsland, maar ook met andere EU-landen.

De Wet Bibob regelt dat de gangen van onder meer bouwbedrijven kunnen worden nagegaan als zij willen meedingen bij een aanbesteding of in aanmerking wensen te komen voor een bouwvergunning. Op die manier moet worden voorkomen dat criminele organisaties de kans krijgen via ondernemingen hun misdaadgeld wit te wassen.

Behalve de bouw worden straks nog enkele andere branches onder de loep genomen, waarvan enige jaren geleden de commissie Van Traa (IRT-affaire) heeft vastgesteld dat ze gevoelig zijn voor inmenging door de georganiseerde misdaad. Het is de bedoeling dat er als onderdeel van het ministerie van Justitie een speciaal bureau Bibob komt, waar bestuurders van overheden advies kunnen vragen over de betrouwbaarheid van ondernemingen. Op basis van dat advies beslissen de bestuurders zelf. Anders dan nu het geval is kan deze procedure leiden tot uitsluiting van bedrijven bij aanbestedingen of bouwvergunningen op basis van al dan niet ernstige vermoedens. Nu gebeurt dat alleen als sprake is van een veroordeling door de rechter.

De Tweede Kamer steunt de invoering van de nieuwe wet in grote lijnen, maar heeft een groot aantal wijzigingsvoorstellen ingediend op onderdelen. Zo is er verdeeldheid over de vraag of het bureau Bibob vooral moet worden ingezet voor grote zaken. VVD, CDA en GroenLinks denken in die richting. Dat heeft alles te maken met de capaciteit van het bureau, die wordt geschat op 500 zaken per jaar. Als alle gemeenten per jaar een adviesaanvraag zouden indienen, zit Bibob al vol. In dit verband denkt het CDA ook aan de mogelijkheid om de nieuwe wet geleidelijker in te voeren. Niet alle branches zouden dan meteen aan bod komen.

Minister De Vries waarschuwde voor het opnemen van beperkingen in de wet. Als daarin komt te staan dat het moet gaan om ernstige verdenkingen, wordt het volgens hem veel moeilijker zaken met iets minder gewicht nog aan te pakken.

Volgende week moet blijken wat de uitkomst wordt van deze discussie. De Kamer stemt dan over de moties en amendementen en stelt het wetsvoorstel definitief vast.

Reageer op dit artikel