nieuws

Bouw drukt resultaat Polynorm met 30 procent

bouwbreed Premium

Polynorm verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar iets meer dan 30 procent zal afnemen. Dankzij het saldo van bijzondere baten en lasten zal de nettowinst op nul uitkomen. De bouw is de schuld van de daling.

De snel verslechterende woningbouw en utiliteitsmarkt zijn de oorzaak van snel oplopende verliezen bij de Nederlandse deuren- en kozijnenproducent Polynorm Bruynzeel, niet te verwarren met de keukenproducent Bruynzeel. De directie van Polynorm vindt daarom een reorganisatie onvermijdelijk. Dat moet het bedrijf klaarstomen voor verkoop, iets dat eerder dit jaar mislukte. Polynorm en de beoogde koper Doorwin konden geen overeenstemming bereiken.

Voor de reorganisatie wordt een voorziening getroffen ten laste van het resultaat over 2001. De positieve effecten ervan verwacht de directie in 2002.

Ook de Duitse kozijnendochter BOS heeft last van de neergaande bouwconjunctuur. Hier acht de directie ingrijpende maatregelen nog niet nodig. Wel staat ook dit bedrijf in de etalage, omdat Polynorm zich geheel wil concentreren op de productie van onderdelen voor de auto-industrie. De bouw- en installatie-activiteiten worden daarom, zoals eerder aangekondigd, afgestoten.

Dat geldt dus ook voor de installatiedivisie, de Flamco-groep. Die heeft zich ondanks de slechtere economische ontwikkeling goed gehandhaafd. Polynorm is actief op zoek naar een koper voor de groep.

Winstverwachting

Dit alles heeft er wel toe geleid dat de directie de winstverwachtingen naar beneden heeft bijgesteld. Het bruto bedrijfsresultaat van de hele groep zal iets meer dan sterk, dat wil zeggen iets meer dan 30 procent, dalen. De directie verwacht voor 2002 weer een groei van het bedrijfsresultaat, een herstel van het nettoresultaat en betere balansverhoudingen. Dit alles onder het voorbehoud dat er geen calamiteiten optreden. En wie kan dat in de huidige tijd voorspellen.

Reageer op dit artikel