nieuws

Beerput luchthaven Curaçao verder open

bouwbreed Premium

De wijze waarop in het recente verleden is omgesprongen met geld om te komen tot de nieuwbouw van een nieuw luchthavengebouw op Curaçao, kan volgens de Stichting Overheids Accountants Bureau (SOAB) op het eiland niet door de beugel.

Zo heeft de ‘begeleidingscommissie nieuwbouw luchthaven’ heeft ruim één miljoen gulden ontvangen om zich ‘in te lezen’. Bovendien zijn bij de aanbesteding van voorbereidende werkzaamheden de nodige regels overtreden, zo concludeert de SOAB.

Curaçao is al maanden in de ban van de onfrisse praktijken rond het luchthavenbedrijf Curinta. Hoewel de nieuwbouw nog ver weg lijkt, met name omdat de meer dan honderd miljoen gulden die hiervoor nodig is nog gevonden moet worden, zijn er reeds miljoenen guldens betaald aan adviseurs en deskundigen. Naarmate de beerput verder open gaat wordt de kans groter dat de kwestie een juridisch staartje gaat krijgen.

Vooral het handelen van de president-commissaris José Middelhof wordt door de SOAB gehekeld. Middelhof, tevens politicus en voormalig eilandgedeputeerde, gaf goedkeuring aan de uitbetaling van ruim 1 miljoen gulden aan declaraties zonder dat hij daar de overige leden van de raad van commissarissen in kende. Het geld ging grotendeels naar drie leden van de door hem ingestelde begeleidingscommissie, waaronder zijn oom Eugene Middelhof en partijgenoot Nelson Monte. De begeleidingscommissie werd begin dit jaar na tal van ruzies en problemen ontbonden. Maar ook daarna werden nog forse nabetalingen aan de leden gedaan.

Reageer op dit artikel