nieuws

Baksteenbranche wil korter werken

bouwbreed Premium

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten bereidt een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken voor om gedurende wintermaanden arbeidstijdsverkorting toe te kunnen toepassen. De ingreep beoogt de fabrikanten extra lucht te verschaffen bij de noodzakelijk geachte herstructureringen op bedrijfsniveau.

“De afzet blijkt momenteel een groot probleem. Verkorting van de werktijd is een beproefd instrument om de druk te temperen”, aldus directeur E. van Hal van het KNB te De Steeg.

De baksteenfabrikanten bepleiten invoering van de werktijdverkorting temeer omdat in zowel Duitsland als België de wettelijke mogelijkheden van beperkte arbeid ruimer toepassing vinden. Van Hal: “Onze fabrieken dreigen ten opzichte van het buitenland een concurrentienadeel op te lopen. De werktijdverkorting is duidelijk bedoeld als een tussenfase. De bedrijven zelf zullen moeten beslissen of ze het instrument toepassen. De huidige beleidsregels van de overheid dateren nog uit 1998. Sindsdien is de situatie drastisch gewijzigd. Zo hebben rentedalingen momenteel nauwelijks effect”.

Malaise

De baksteenfabrikanten zoeken ijverig naar mogelijkheden om de huidige malaise het hoofd te bieden. Kartelafspraken zijn volstrekt uit den boze. “Er zal iets aan de productiezijde moeten gebeuren”, verzekert algemeen-directeur T. van Heesch van Hanson Baksteen Nederland. “De sector heeft twee saneringsronden achter de rug. Een koude begin jaren tachtig. En met toestemming van Brussel een warme sanering in het begin van de jaren negentig. Door de gewijzigde politieke opvattingen lijkt een warme sanering niet meer mogelijk. Als je naar onze advocaten luistert, bestaat voor de oude aanpak geen schijn van kans meer”.

Van Heesch betreurt dat sectorale afspraken in de branche niet meer mogelijk zijn. “De kartelwetgeving functioneert wellicht uitstekend voor de logistieke en chemische sector. Maar is niet toegesneden op een sector waar de planning sterk bepaald wordt door het handelen van de overheid”.

Oproep

Wat de baksteenindustrie rest is volgens Van Heesch een beroep te doen op het gezonde verstand van het bedrijfsleven. “Pas je productie aan. Zorg dat de voorraden niet oplopen. Doe vooral ook geen domme dingen met de prijzen. Meer dan een oproep kun je niet doen”.

Hanson Baksteen meldt relatief goed voorbereid te zijn op de huidige crisis. Wel vindt intern beraad plaats over nader te nemen stappen. De voorraden zijn relatief gering, mede door saneringen in het recente verleden.

Van Heesch: “De klanten vinden het nog steeds aantrekkelijk om bij ons te kopen. De markt is met vijftien procent gekrompen. Wij slagen erin ons aandeel van de markt met enkele procenten te vergroten”.

Op pagina 5:

Terca haalt 33 miljoen

stenen uit markt.

Reageer op dit artikel