nieuws

Baggerwerk in Groningen stagneert door bommen

bouwbreed Premium

De grootscheepse baggeroperatie in de kanalen, havens en vijvers van de stad Groningen, die deze week zou beginnen, krijgt een onverwachte wending. Onderzoek in de archieven van het Britse ministerie van Defensie heeft aan het licht gebracht dat bij de start van de baggeroperatie in het Reitdiep gevaar kan optreden.

Een aantal niet getraceerde scherpe bommen uit de Tweede Wereldoorlog zou verborgen onder het slib op de bodem van het kanaal kunnen liggen.

Al tijdens baggerwerkzaamheden in Stadskanaal vorig jaar werd duidelijk dat er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog grote hoeveelheden bommen, 100 en 200 ponders, in de nabijheid van de Groningse wateren zijn terechtgekomen.

Bruggen waren om strategische redenen het doelwit van de bombardementen. De verwachting is dat in de buurt van de Collenius- en Plantsoenbrug, in het Reitdiep in het centrum van de stad, een aantal granaten op de bodem ligt. Het grootste deel daarvan is tot ontploffing gekomen maar, net als in Stadskanaal, vermoedt het waterschap Hunze en Aa’s dat er nog werkende projectielen op de bodem liggen.

Risico’s

Het waterschap Hunze en Aa’s, onder wiens supervisie de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd, wil geen risico’s nemen. Voor zover nu bekend lijkt er nog geen echt gevaar te bestaan, maar er zouden granaten niet al te diep in de bodem kunnen liggen. Met spanning wacht men de uitkomst van het onderzoek af. Deze wordt binnen een paar weken bekend gemaakt. Zolang blijven de baggerschuiten aan de kant liggen.

Het Reitdiep is het eerste kanaal in de stad Groningen dat van vervuild slib zal worden verschoond. Naar verwachting kan eind oktober worden begonnen. Februari van het volgend jaar moet het kanaal schoon zijn. In totaal moet in vijf jaar tijd zeker 360.000 kubieke meter vervuild slib worden verwijderd.

Reageer op dit artikel