nieuws

Archief op internet maakt van bouwkunde een wetenschap

bouwbreed Premium

De bouwkunde kan geen algemene uitspraken doen. Elk gebouw is immers anders. Daar komt verandering in door het internet-project Image Archive of Architectural Interventions (IAAI). Miljoenen beelden van ontwerpen zullen het mogelijk maken bouwkundige beslissingen wetenschappelijk te funderen. Het IAAI-team van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft een registratiesysteem ontwikkeld en wacht op de subsidie voor de volgende fase.

“Om te generaliseren (dat is een wetenschappelijk doel) moet je algemene uitspraken kunnen doen. Daarvoor is een zeer grote database nodig met heel veel gegevens. We denken aan honderdduizend beelden als kritische massa, maar we hopen op miljoenen beelden”, vertelt prof.dr.ir. Taeke de Jong. “We hebben een registratiemodel gemaakt, waarin ook context en perspectief van de ontwerpen worden opgenomen. Samen met een programma voor systematisering en een Decision Support System (DSS) vormt het een compleet systeem. Frieling heeft in opdracht van Habiforum reeds een prototype van een DSS ontwikkeld. Wij hebben een registratiemodule ontwikkeld, waarvan het prototype op internet is te vinden.”

Het adres van het Image Archive of Architectural Interventions is http://iaai.bk.tudelft.nl. De website functioneert nog niet helemaal perfect, maar in grote lijnen maakt hij duidelijk hoe de database moet worden gevuld en gebruikt. Afstudeerder Ernst Damen: “Het registratiesysteem kan beelden aannemen maar ook afstoten. Een zoekprogramma controleert ’s nachts of de beelden nog op het internet aanwezig zijn. Als de informatie verdwijnt, verdwijnt ook de verwijzing op de IAAI-website.”

Uit alle geregistreerde ontwerpen verschijnt een top tien op de homepage van de website. Hij wordt gekozen uit de honderd beelden met de meeste trefwoorden.

Het systeem is mogelijk door de ICT-technologie, maar loopt ook tegen de grenzen van diezelfde technologie aan. De Jong: “De studenten van de faculteit Bouwkunde produceren prachtig materiaal. Tot nu toe gooien we alles weg. Dat hoeft niet meer, want de computertechnologie biedt een vrijwel oneindig geheugen.”

Obstakels

Damen voegt hieraan toe: “De enige obstakels zijn tijd (het kost veel tijd om de gegevens in te voeren), de keuze welke gegevens moeten worden ingevoerd (in ieder geval de context en het perspectief) en het aanbod. We hebben nu ongeveer vijftienhonderd beelden van vijfhonderd studenten ingevoerd. Studenten hebben een wereldwijd portfolio. Zij laten hun werk via internet bijvoorbeeld ook aan mensen in Australië zien.”

De beelden zelf staan niet op de harde schijf van het registratiesysteem, maar wel de koppeling naar de website waar ze zijn te vinden. De IAAI-database heeft 130 velden, waarin de naam van de ontwerper, de geografische coördinaten van het ontwerp en nog een aantal gegevens vermeld staan. Het 131ste veld is vrij, daarin kan een willekeurig trefwoord worden opgenomen. De Jong: “Eigenlijk willen we niet vastzitten aan vaste trefwoorden. We zouden een linguïstisch vrije database willen hebben, maar wel met onderlinge relaties tussen de trefwoorden.”

Scenery

Daarmee loopt het IAAI-team tegen de grenzen van de ICT-technologie op. Een database die zowel relaties legt als vrij zoeken faciliteert bestaat namelijk (nog?) niet. Het alternatief is beurtelings vrij en relationeel zoeken.

“Uiteindelijk willen we naar een soort flight simulator toe, een 3D-model van heel Nederland met de scenery aangeleverd door ontwerpers. We krijgen daarvoor een grove versie van het 3D-model van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat ter beschikking. Daarin zullen we om te beginnen duizend ontwerpen monteren. Om ze te kunnen plaatsen en documenteren hebben we veel gegevens nodig”, aldus De Jong. Hij legt uit dat de faculteit Bouwkunde belang heeft bij veel beelden en data, als materiaal voor wetenschappelijk onderzoek. Maar er is ook een extern belang, want de beleidsmakers van Nederland kunnen in de toekomst ook gebruikmaken van de database. Dat geeft hen een kans om hun beslissingen op wetenschappelijke basis te motiveren. “Als mensen niet weten wat er kan, kunnen ze ook niet beslissen”, stelt Damen.

Op het moment staat het project even stil, in afwachting van een subsidie. Damen wil het systeem daarna praktisch operationaliseren. “Wij hebben het ontwikkeld, maar kunnen niet al het werk doen om de database te vullen. Ontwerpers moeten zelf de gegevens van hun projecten invoeren.” Het systeem moet een krachtig hulpmiddel worden voor onderzoekers, beleidsmakers en ontwerpers. Zij kunnen kiezen uit beelden en zoeken op trefwoorden. Op die manier vinden ze snel een verzameling vergelijkbare ontwerpen, zodat ze op wetenschappelijke basis een beslissing kunnen nemen. De praktijk zal uitwijzen of het werkt.

Reageer op dit artikel