nieuws

Afgedankte containers dragen kade

bouwbreed Premium

Een relatief lichte constructie bestaande uit gekoppelde zeecontainers kan de basis vormen voor een tijdelijke kade. Snel, goedkoop en geschikt voor toepassing op slappe bodems. Afgedankte containers liggen in zeehavengebieden bijna voor het grijpen.

octrooi

nummer: 1013822

houder: Hollandse Betongroep,

Rijswijk

uitvinder: W. van “t Zelfde

Stel, je beheert een wereldhaven en hebt op korte termijn extra kadelengtes nodig voor het afhandelen van schepen. Zo maar wat haven bijgraven waarbij automatisch walkant ontstaat, is gezien alle benodigde vergunningen geen optie. Een alternatief is het uitbaggeren en vervolgens gedeeltelijk dempen van een bestaande haven. Het kost wel wat inspanning en geduldig wachten tot het gestorte zand zich heeft gezet, maar dan heb je ook een goede basis voor een kade die minstens vijftig jaar mee kan. Een ferme fundering, ook zeer geschikt voor havenplateaus, opslagterreinen, weglichamen en dammen. Snel inspelen op een veranderende vraag is op deze manier natuurlijk niet mogelijk. Gelukkig voorziet octrooi 1013822 in een veel flexibeler oplossing: “Een werkwijze voor het aanbrengen van een lastdragende civiele constructie op een bodem, waarbij de constructie een stelsel van onderling gekoppelde holle draagelementen omvat.”

Een relatief lichte constructie geschikt voor toepassing op slappe grondlagen, te gebruiken bij zowel boven- als onderwaterbodems. Het octrooi omvat met deze formulering ook het gebruik van verouderde oliedrums, treinwagons of stacaravans als draagelement, maar spitst zich verder toe op het hergebruik van gepensioneerde zeecontainers.

Handzaam

Deze containers zijn makkelijk aan te voeren en relatief licht. Uiteraard spreekt de onderwatertoepassing het meest tot de verbeelding, maar ook boven de waterlijn bieden ze interessante mogelijkheden: als de bovenste laag zeecontainers droog staat, vormt ze een zee van extra opslagruimte.

Door de afzonderlijke dragers vooraf te stapelen en onderling te koppelen, ontstaan handzame modules die met een havenkraan kunnen worden afgezonken. Daarbij zorgt een frame van gespannen staalkabels voor het onderlinge verband van zo’n module, terwijl de individuele containers voldoende bewegingsvrijheid overhouden om eventuele ongelijke zettingen op te vangen. De kabels moeten zowel langs de randen van de modules lopen, als diagonaal tussen de hoekpunten. Op die manier zijn constructies samen te stellen die aan de onderkant op de havenbodem staan en aan de bovenzijde boven het havenwater uitsteken. Het metaal is met coatings beschermd tegen (zee)water. Op de stapel containers komt geotextiel met daarop een ongeveer twee meter dikke zandlaag. De verdere afwerking is ongeveer hetzelfde als bij een conventionele kade.

Inmiddels is het Consortium Containerland in de Dintelhaven bij Rotterdam begonnen aan een praktijkproef met 24 containers, in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf. Ook het weer opbreken van de constructie zal daar aan de orde komen. Deelnemers aan het consortium zijn HBG Civiel, HAM-VOW en Royal Haskoning. Bij HBG kan niemand bevestigen dat het in de Dintelhaven inderdaad gaat om een toepassing van octrooi 1013822, maar dat ligt natuurlijk wel zeer voor de hand.

Reageer op dit artikel