nieuws

Aanleg vijfde baan Schiphol bedreigd door conflict asfaltcentrale

bouwbreed Premium

De aanleg van de vijfde baan van Schiphol en diverse wegenbouwprojecten komen in gevaar als de asfaltcentrale van Heijmans in Alphen aan den Rijn zijn productie moet verlagen. Die waarschuwing uitte de advocaat van het Rosmalense bouwbedrijf voor de Raad van State.

Heijmans stapte naar het hoogste rechtscollege, nadat de provincie Zuid-Holland de asfaltcentrale deze week een productiebeperking oplegde. Gedeputeerde Staten grepen in, omdat de fabriek veel meer asfalt maakt dan de vergunning zou toelaten. De provincie dreigt het bouwbedrijf met boetes van in totaal 2,5 miljoen gulden als de productie niet wordt beperkt. Per week zou dit jaar nog maar maximaal 2200 ton mogen worden geproduceerd.

Volgens Heijmans-advocaat mr. N. Koeman is de productiebeperking niet alleen onrechtmatig, maar heeft het ook verregaande gevolgen voor het bedrijf en zijn klanten. “Alleen al vanwege de order van Schiphol voor de aanleg van de vijfde baan is dit jaar een hogere productieomvang vereist dan 2200 ton per week”, aldus de raadsman. “Dit is een zwaarwegend belang, waaraan GS ten onrechte onvoldoende gewicht heeft gehecht.”

Belangrijkste reden voor het bestuurscollege van Zuid-Holland om de productie van de asfaltcentrale af te remmen, is de stankoverlast die de fabriek veroorzaakt. Meer productie leidt tot grotere geuroverlast, aldus de provincie. Op de zitting bleek echter dat Zuid-Holland zich vooral belazerd voelt door Heijmans.

Geurrapportage

“Ze hebben ons altijd voorgehouden dat er ongeveer 90.000 ton per jaar werd geproduceerd”, stelde advocaat mr. K. van Oostveen van de provincie. “Die cijfers blijken nu dus niet te kloppen. Heijmans heeft in geen enkele geurrapportage de werkelijke productiecapaciteit genoemd, die essentieel is voor het bepalen van het acceptabel geurhinderniveau en de daarbij behorende maatregelen.”

Zuid-Holland voelt zich zo bedonderd, dat het zelfs dreigt een nieuwe milieuvergunning voor de fabriek niet te verlenen. In die vergunning zou worden geregeld dat de asfaltcentrale 150.000 ton asfalt per jaar mag produceren. Ook zou de nieuwe vergunning het gebruik van de paralleltrommel, die oud asfalt recyclet, legaliseren.

Heijmans bestrijdt dat in de oude vergunning ooit is geregeld hoeveel de asfaltfabriek mag produceren. Het getal van 90.000 ton per jaar zou slechts een globale raming betreffen die in 1992 is afgegeven. Volgens advocaat Koeman weet iedereen dat dat cijfer niet meer representatief kan zijn. “De vraag naar asfalt is sinds 1994, toen de hoogconjunctuur inzette, sterk toegenomen. Ook bij de provincie.”

De opgelegde productiebeperking ziet Koeman als het zoveelste pesterijtje van Zuid-Holland. “Al jaren proberen ze Heijmans het leven zo zuur mogelijk te maken in de hoop dat het bouwbedrijf besluit de asfaltcentrale maar te verplaatsen. Het is betreurenswaardig dat de provincie niet gewoon rechttoe-rechtaan zegt dat de fabriek weg moet.”

De Raad van State doet binnen een week uitspraak.

Reageer op dit artikel