nieuws

Aanleg Betuweroute ligt op schema

bouwbreed Premium

Een bruine slang vreet zich door de Betuwe. Landopmeters turen door hun apparatuur, graafmachines scheppen tonnen aarde om, betonmolens draaien overuren. Bij Angeren ging zaterdag een boorkop met de naam Máxima de grond in om een 2680 meter lange tunnel onder het Pannerdensch Kanaal te graven.

Het project Betuwelijn vordert gestaag. De projectorganisatie Betuweroute is in haar nopjes, want de aanleg van het goederenspoor ligt vrijwel op schema. “We zijn nu bezig met de onderbouw”, zegt woordvoerster Kirsten van Dijke. “We maken het tracé gereed, verleggen lokale wegen en bouwen viaducten en tunnels. Verder worden op- en afritten van de A15 aangepast of verlegd. De onderbouw daarvan begon vorig jaar en ligt op schema.”

Ook bij het Pannerdensch Kanaal ter hoogte van Angeren begint de spoorlijn zichtbare vormen aan te nemen. Hier gaat de Betuweroute in een 2,6 kilometer lange tunnel onder het kanaal door, om aan de andere kant bij Groessen weer op te duiken. De boorkop Máxima begon zaterdag met graven. Ook de A50 bij Valburg wordt door middel van een tunnel gekruist. De werkzaamheden op die plaats moeten nog dit najaar beginnen. Over de A2 komt een viaduct. De bouwers denken in 2004 of 2005 te kunnen beginnen met de bovenbouw van de Betuweroute. Die bestaat onder meer uit rails, bovenleiding en geluidsschermen. “Daarmee zullen we aanzienlijk sneller klaar zijn dan met de onderbouw”, schat Van Dijke. De projectorganisatie verwacht dat in 2005 de eerste trein van Rotterdam naar de Duitse grens rijdt. In 2015 moeten per richting circa tien treinen per uur over de goederenspoorlijn rijden.

In Zevenaar wordt wethouder van Ruimtelijke Ordening N. Klomp niet vrolijk van die aantallen. Zevenaar verzette zich jarenlang met hand en tand tegen de spoorlijn, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. De Betuweroute loopt dwars door Zevenaar. “In het stadsgebied loopt de lijn door een tunnel, maar in het buitengebied niet. Daar ontstaat verminking van het landschap en overlast voor omwonenden”, stelt Klomp.

Afgelopen zomer bleek dat omwonenden al last ondervonden. De bouwwerkzaamheden leidden tot een aanvankelijk onverklaarbare daling van het grondwater tot een gevaarlijk laag niveau. Gevaarlijk omdat verzakking dreigde van een complete woonwijk. Onderzoek wees uit dat twee bouwkuipen van de Betuweroute lekten. Daardoor werd behalve regenwater ook grondwater weggepompt. Verschillende omwonenden dienden schadeclaims in. Volgens zowel wethouder Klomp als de projectorganisatie zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. “In overleg met de provincie zijn de voorschriften aangepast. We houden de zaak nauwlettend in de gaten”, zegt Van Dijke, die benadrukt dat de bouwers veelvuldig in overleg zijn met gemeenten.

Om de verkeershinder op A2, A15 en A50 te beperken, onderhoudt de projectorganisatie ook nauw contact met Rijkswaterstaat. Van Dijke: “De werkzaamheden gaan niet onopgemerkt voorbij. De verantwoordelijkheid voor maatregelen ligt grotendeels bij ons. Wij maken een plan met maatregelen en leggen dat voor aan Rijkswaterstaat. Als zij het goedkeuren, voeren aannemers de verkeersmaatregelen uit.”

Volgens een woordvoerder bij de directie Rijkswaterstaat-Oost is sprake van beperkte verkeershinder door wegversmallingen en snelheidsbeperkingen. “Wij hebben niet het idee dat de overlast in de nabije toekomst sterk zal toenemen.”

Reageer op dit artikel