nieuws

A4 bij Delft kost Rijk nog eens 225 miljoen

bouwbreed Premium

Het Rijk moet 225 miljoen gulden extra bijdragen om de aanleg mogelijk te maken van de A4 Midden-Delfland. De ministeries van Verkeer, VROM en Landbouw zouden dit bedrag moeten ophoesten. Het gaat om het tekort op een integraal plan voor de weg van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Norder.

Met het plan wil Norder de al 35 jaar voortdurende discussie over de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam vlottrekken. Hij zegt goede hoop te hebben dat de betrokken bewindslieden bereid zijn te betalen, maar voegde daaraan toe dat de Tweede Kamer moet beslissen.

Die bepaalde eerder dat de A4 Midden-Delfland, zo er al een meerderheid voor komt, alleen mag worden aangelegd met privaat geld. Ze stemde wel in met een bijdrage van 250 miljoen gulden, die minister Netelenbos opnam in het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) voor de inpassing van de weg, als die privaat wordt gefinancierd. Komt de extra bijdrage van 225 miljoen gulden er, dan betaalt het Rijk in totaal 475 miljoen gulden. Dat is 35 miljoen meer dan het bedrag dat in 1998 nog voor de A4 in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) stond. PvdA en D66 zorgden er toen via een motie voor, dat dit geld naar andere projecten ging. Het rapport ‘Kansen benutten, impasses doorbreken’, dat Norder deze week overhandigde aan secretaris-generaal Pans van Verkeer en Waterstaat behelst echter veel meer dan het oorspronkelijke snelwegplan. Het gaat om een integrale visie die door alle betrokken gemeenten, met uitzondering van Schiedam, wordt gesteund. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Niet eerder was er zoveel draagvlak, maar Norder waarschuwt dat dit wegvalt als belangrijke elementen worden geschrapt.

Het plan-Norder gaat uit van een A4 die deels in tunnels wordt aangelegd, bijvoorbeeld tussen Vlaardingen en Schiedam. Ook in het natuurgebied Midden-Delfland verdwijnt de weg deels onder de grond om ruimte te bieden aan ecologische verbindingen. Verder biedt het plan onder meer oplossingen voor het beheer van Midden-Delfland als provinciaal landschap en speelt het in op revitalisering van de oude stadswijken van Schiedam en Vlaardingen.

De totale kosten van het project zijn begroot op bijna 1085 miljoen gulden. Op basis van de plannen voor de Doorstroomroute gaat Norder ervan uit dat het bedrijfsleven 590 miljoen gulden kan bijdragen als de A4 Midden-Delfland als tolweg kan worden aangelegd. Verder worden de bijdrage van 250 miljoen gulden uit het BOR en een 20 miljoen gulden aan opbrengsten van een proef met betaalstroken op het Kethelplein als ‘harde’ financieringsmiddelen gezien. Rest dus een tekort van 225 miljoen, dat het Rijk moet ophoesten. Norder benadrukt dat het extra vooral nodig is voor de kwaliteitsimpuls en niet voor de weg zelf.

Reageer op dit artikel