nieuws

Ventilatiesysteem ‘luistert’ naar vraag

bouwbreed

Net zoveel energiebesparing als gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en een verlaging van het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) met 0,15 tot 0,17. Daarmee prijst Alusta uit Etten-Leur diens Vent-O-System aan. Dit systeem bestaat uit elektronische zelfregelende ventilatieroosters voor de toevoer en een zelfregelende mechanische afzuiging voor de afvoer. De installatie zorgt voor een ‘vraaggestuurde’ ventilatie.

Alusta noemt de centrale besturing ‘Ventostaat’. Het bedrijf vergelijkt deze programmeerbare voorziening met een klokthermostaat van de centrale verwarming. Het apparaat ventileert alleen ruimten waar mensen zijn en past de capaciteit aan het aantal personen aan. De gebruiker kan in het besturingsprogramma per ruimte aangeven hoeveel mensen er op welke momenten verblijven. Het systeem werkt ook aan de hand van enkele standaardprogramma’s.

De gebruiker kan de geprogrammeerde ventilatie onderbreken. Een schakelaar met tien standen en een kookknop in de keuken past de totale capaciteit aan de omstandigheden aan. Een huis vol visite vergt meer ventilatie, zoals ook koken dat doet. Elke stand komt overeen met één persoon. Een soortgelijke schakelaar in de badkamer vergroot daar tijdelijk het debiet.

Balans

Een infrarode afstandbediening wijzigt tijdelijk de stand van een rooster. De besturing regelt ook het toerental van de mechanische afvoer, zodat het debiet ervan gelijk is aan de som van de toevoer. Zo blijven toe- en afvoer in balans. Het systeem compenseert een verminderde luchttoevoer. Bijvoorbeeld door roosters elders open te zetten of de luchtsnelheid in reeds geopende roosters te vergroten. De gebruiker houdt altijd het laatste woord. Het systeem waarschuwt evenwel voor een (dreigend) ventilatietekort. Het voert ook dagelijks een systeemcontrole uit en geeft storingen weer op het afleesscherm.

Alusta levert onder de naam Vent-o-Validator een rekenprogramma om het effect van het systeem op een EPC-berekening te bepalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels