nieuws

Op drie manieren sleufloos boren voor riool

bouwbreed

Boren is in. Een beetje tunnel wordt geboord, elektrische bedrading gaat in buizen met raketboortechniek onder verkeersknooppunten door en ook in de riooltechniek is het boren in opkomst. Dat kwam in Deventer mooi uit, want de stad groeit zo snel dat de afvoercapaciteit van het riool onvoldoende is. Op de plaatsen waar geen vrije ontgraving mogelijk was, is een nieuwe persleiding en een nieuw vrijvervalriool geboord.

Het aantal inwoners van Deventer groeit snel en het aanbod van afvalwater houdt daarmee gelijke tred. Alleen al het uitbreidingsplan Colmschate geeft ruimte aan vijftienduizend nieuwe inwoners. De gemeente Deventer heeft daarom aan aannemersbedrijf Westerlo BV uit Helmond de opdracht verstrekt voor de aanleg van 3,5 kilometer persleiding en 900 meter vrijvervalriolering.

Sleufloos

De rioleringsklus vindt plaats in een drukke omgeving, met onder andere doorgaande wegen, een NS-spoor en een ziekenhuis. Daarom is naast toepassing van de open-sleufmethode gekozen voor drie sleufloze technieken: de raketboring, de schildboring en de avegaarboring. In totaal is op tien plaatsen geboord. De afmetingen van de horizontale raketboringen varieerden van een lengte van twintig meter bij een diameter van vijfhonderd millimeter tot een maximale lengte van tachtig meter bij een diameter van een meter.

De schildboring is toegepast bij de aanleg van het vrijvervalriool. De avegaar is binnenkort aan de beurt voor een horizontale boring van twintig meter.

Bij een raketboring drukt de bodemraket een stalen mantelbuis met lucht weg door de bodem. Als het boorproces klaar is, wordt de grond uit de holle buis verwijderd.

De schildboring of gesloten frontboring is een variant op de ‘traditionele’ tunnelboring. Volgens D. Broekmeulen, hoofd bedrijfsbureau van Westerlo BV, is de schildboor zoals die is toegepast in Deventer een uitvinding van de aannemer. Voor de uitvoering van de schildboring wordt gewerkt met een boorkop voorzien van beitels, die zich een weg door de grond baant. De boormedewerkers kunnen vanaf het maaiveld de boorkop in de gaten houden en zeer nauwkeurig besturen. Vanwege de precisie is het mogelijk op korte afstand van een gebouw of een paalfundering te boren.

Enigszins overeenkomend met de raketboring is de avegaarboring. Dit is een open-frontboring met stalen mantelbuis, maar de grondverdringer is hier de avegaar.

Nauwkeurig

Volgens Broekmeulen is de keuze voor een techniek afhankelijk van diverse factoren: “Het vrijvervalriool ligt op afschot en moet daarom nauwkeurig worden aangelegd. Hiervoor is de schildboring de meest geëigende techniek. Bovendien is het geen probleem om met de schildboring onder de grondwaterstand te boren. De avegaarboring leent zich het beste voor het boren boven de grondwaterstand en de rakettechniek hangt er een beetje tussen.”

Aan de andere kant zijn de kosten van belang. Broekmeulen: “De raketmethode is het goedkoopste, maar vanwege het gebruikte ‘geweld’ loop je het risico op lekkage van bestaande waterleidingen. In dergelijke situaties is de duurdere avegaar een betere oplossing. Het nauwkeurigst is de schildboor, maar dat is dan ook de duurste van de drie technieken.”

Naast buizen van beton en pvc is gekozen voor glasvezel versterkte epoxybuizen (gvk). Broekmeulen: “Het vrijvervalriool is geheel uitgevoerd in beton. Voor een zeer groot gedeelte is voor het persriool gekozen voor pvc, maar mede vanwege de diameter van 700 millimeter is ook van gvk gebruikt gemaakt. Van gvk is in ieder geval bekend dat het zeer duurzaam is. Bovendien is het een glad materiaal, hetgeen het boren gemakkelijker maakt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels