nieuws

Nieuwe schouwburg Eindhoven ruim vijf miljoen duurder

bouwbreed

Na herberekening van de kosten is gebleken dat de nieuwe schouwburg van Eindhoven zeker vijf miljoen gulden duurder zal uitvallen. Het politieke steekspel over de vele miljoenen heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging van het project.

De trage politieke besluitvorming omtrent de middenzaal van de nieuwe stadsschouwburg betekent een extra kostenpost van 1,6 miljoen gulden. Daarnaast blijkt uit de herberekening dat er nog eens 1,6 miljoen gulden nodig is voor extra kantoor- en vergaderruimte. Het aankopen van de grond voor het nieuwbouwgedeelte zal waarschijnlijk ook duurder uitvallen. Al met al verwacht de gemeente zeker 5 miljoen gulden extra nodig te hebben voor de realisatie van de nieuwe schouwburg. In totaal gaat het project nu ruim 63 miljoen gulden kosten. Wie de extra kosten zal moeten dragen is nog onduidelijk.

Het is de bedoeling dat de huidige schouwburg de komende jaren grondig wordt gerenoveerd. Verder wordt er een nieuwe zaal bijgebouwd. “Vooral de vertraging in de planvorming is debet aan de stijging in de kosten”, verklaart woordvoerder E. Kuppenveld van de gemeente Eindhoven. “De politiek is het zeker 2,5 jaar oneens geweest over de nieuwe middenzaal.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels