nieuws

Zwolle wil stap overslaan in procedure Stadshagen

bouwbreed Premium

In de procedures voor de planning van de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen-2 met vierduizend woningen, wordt het maken van een structuurvisie wellicht overgeslagen.

Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft wegens tijdgebrek goedkeuring van de raad gevraagd om direct over te gaan tot het maken van een structuurplan voor het gebied. Als er op 10 juli volgend jaar namelijk geen formeel plan ligt, zal de Wet voorkeursrecht gemeenten op die plek komen te vervallen. Projectontwikkelaars zouden zich de grond snel eigen kunnen maken.

Het tijdig verlengen van het voorkeursrecht zou bij instemming van de gemeenteraad nog gevaar kunnen lopen als het maken van een milieueffectrapportage vertraging oplevert. De wet verplicht het opstellen van een mer bij het eerste ruimtelijke plan dat wordt gemaakt voor een gebied met 2000 of meer woningen. Volgens adviseurs van de gemeente is uit jurisprudentie van de Raad van State al gebleken dat een structuurplan niet altijd als eerste ruimtelijk plan hoeft worden aangemerkt. Dan zou ook een mer niet direct nodig zijn.

Volgens A. Cramer van de gemeente Zwolle is het Rotterdamse bureau VHP inmiddels begonnen met een studie voor het structuurplan. “Het liefst willen we ruim voor de maand juli klaar zijn. Als het ter inzage is geweest, kun je de Wet voorkeursrecht gemeenten met drie jaar verlengen. Dan kunnen we werken naar het bestemmingsplanniveau”, aldus Cramer.

Reageer op dit artikel