nieuws

Werkweigering op onveilige bouwplaats

bouwbreed

Regelmatig weigeren bouwvakkers aan de slag te gaan, omdat ze de veiligheid op een bouwplaats niet vertrouwen. Alleen al in de afgelopen anderhalve week kwamen drie gevallen aan het licht waarin bouwvakkers het werk neerlegden vanwege situaties die zij als risicovol beoordeelden.

Volgens de vakbonden FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en SPO ZZP, belangenhartiger van zelfstandigen zonder personeel, staan deze zaken niet op zichzelf.

Na een dodelijk ongeval in Scheveningen, vorige week dinsdag, gaf een medewerker van het betrokken bouwbedrijf te kennen dat hij niet meer op de onheilsplek wilde werken.

Een paar dagen later, op vrijdag, vertrok een groepje bouwvakkers dat werkte aan het Amsterdamse Gracetheater, omdat een hoogwerker te veel dieselgas produceerde.

Dezelfde week publiceerde tijdschrift Het betere werk een interview met een bouwvakker die weigert te werken als hij de veiligheid niet vertrouwt. “Ik ben hier om wat centen te verdienen, niet om m’n leven in de waagschaal te leggen”, zegt hij in het blad dat door Arbouw wordt uitgegeven.

J. Bos, woordvoerder van FNV Bouw: “Het komt vaker voor dat mensen werk weigeren als ze zien dat het niet veilig is. Dat is niet nu voor het eerst. Wel kan ik me voorstellen dat door het verschrikkelijke ongeluk in Scheveningen een bewustwordingsproces op gang is gekomen en dat onder invloed daarvan een aantal mensen werk heeft geweigerd. Maar ik durf niet te zeggen dat er sprake is van een trend.”

Volste recht

Zowel FNV Bouw als de Hout- en Bouwbond CNV adviseren hun leden niet aan de slag te gaan als een bouwplaats onveilig is. J. Slok woordvoerder van de Hout- en bouwbond CNV stelt zelfs dat zijn organisatie erop hamert dat bouwvakkers het volste recht hebben in zulke gevallen werk te weigeren.

“Uit de werkweigeringen van de afgelopen week zou je kunnen afleiden dat het een trend aan het worden is. Het zou zonder meer een gunstige ontwikkeling zijn als mensen minder in hun schulp kruipen en niet langer klakkeloos doen wat de uitvoerder hen opdraagt. Je kunt veiligheid zelf afdwingen op het moment dat je ziet dat er iets niet in orde is. Dat kun je beter doen dan ervan uitgaan dat op de bouwplaats de regeltjes uit de cao zullen worden nageleefd.”

SBO ZZP, belangenbehartiger van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), ziet een toename van het aantal werkweigeringen. “Ik hoor geregeld dat zzp’ers afhaken, omdat op een bouwplaats de veiligheid niet in acht wordt genomen”, zegt juridisch adviseur B.L. Kloostra. “Laatst nog was er iemand die weigerde te werken op een dak waar geen beveiliging was aangebracht. Als zoiets gebeurt, zorgt de uitvoerder meestal dat direct de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het is zijn verantwoordelijkheid en die neemt hij.”

Er is aldus Kloostra geen sprake van dat zzp’ers, die eisen stellen aan de veiligheid op een bouwplaats, daardoor opdrachten mislopen.

Voorkomen

L. Steijn, woordvoerder van werkgeversorganisatie Bouwned: “Of er sprake is van een trend, weet ik niet. Maar als het zo is, juich ik het van harte toe. Veiligheid op de werkplek is niet alleen een zaak van werkgevers, maar net zo goed van werknemers. Weliswaar kun je ongelukken nooit uitsluiten, maar als alle partijen rekening houden met veiligheid en gezondheid, kunnen sommige ongevallen worden voorkomen.”

Een vergelijkbaar geluid is te horen bij het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). “Hartstikke goed als bouwvakkers zich afvragen of hun werk wel veilig is”, zegt T. Hokken, hoofd arbeidszaken van het AVBB. “Regels en afspraken zijn er genoeg. En als de mensen op de werkvloer de veiligheid aan de kaak stellen, is dat alleen maar goed. Ik hoop dat het een tendens is die zich voortzet.”

Reageer op dit artikel