nieuws

Vuurwerkramp stagneert plannen

bouwbreed Premium

De gemeenten Dronten en Leeuwarden lopen inkomsten mis door de trage besluitvorming rond de nieuwe vuurwerkregels die minister Pronk van VROM in februari afkondigde. Beide gemeenten besloten na het conceptbesluit de gronduitgifte van nieuw industrieterrein rond vuurwerkbedrijven stil te leggen.

Volgens woordvoerder Van de Brink van Dronten loopt de schade hierdoor in de tonnen. “Bedrijven hebben hun verhuisplannen moeten bijstellen. Ik verwacht dat ze met schadeclaims bij de gemeente zullen aankloppen.”

Gemeenten wachten met smart op een brief van de minister, waarin hij een overgangstermijn van twee jaar aankondigt voordat de regels van kracht worden. Dan kunnen gemeenten hun ontwikkelingsplannen voortzetten en industriegrond uitgeven. Pronk wil dat alle professionele vuurwerkbedrijven in de toekomst 800 meter zijn verwijderd van woningen, bedrijven en recreatieterreinen.

Dronten huisvest de grootste vuurwerkopslag van Nederland: Broekhoff Int. Firework Events. Het bedrijf ligt aan de rand van het gloednieuwe, 90 hectare tellende industrieterrein De Munten tussen Dronten en Swifterbant. Na het Vuurwerkbesluit zette Dronten alle bouwactiviteiten op het terrein stop.

Consumentenvuurwerk

Volgens Van de Brink is de gemeente niet van plan Broekhoff in zijn geheel te verhuizen. “Het bestaat voor 95 procent uit opslag van consumentenvuurwerk. Eigenlijk willen we alleen het professionele vuurwerk elders opslaan.”

Ook Leeuwarden staakte in februari de verkoop van grond op het industrieterrein dat op zo’n honderd meter van twee vuurwerkfabrieken ligt. Tot dan was drie van de 21 hectare van het nieuwe businesspark verkocht op basis van de oude regelgeving.

M. Brouwer, hoofd economische zaken van de gemeente, ziet geen problemen meer als Pronk de overgangstermijn officieel maakt. “Voordat de bouwvergunning is verleend en de panden daadwerkelijk worden opgeleverd, zijn we anderhalf tot twee jaar verder. Wel wordt gedurende de overgangstermijn binnen de grens van 800 meter gewoond en gewerkt, maar de gemeente Leeuwarden zal op tijd aan de regelgeving voldoen.”

C. Lamers, hoofd van de milieucommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betwijfelt of de minister met voldoende geld over de brug komt. “In totaal hebben veertig gemeenten te maken met professionele vuurwerkopslag. Die bedrijven beschikken over legale vergunningen. Als ze moeten worden verplaatst, gaat het de minister miljoenen guldens per bedrijf kosten.”

Kabinet

Hij gelooft overigens niet dat alle professionele vuurwerkbedrijven moeten verhuizen. “Pronk wil naar een klein aantal opslagplaatsen in Nederland waar al het evenementenvuurwerk wordt opgeslagen.”

Volgens een woordvoerster van het ministerie van VROM behandelt het kabinet binnenkort de brief van Pronk. De vertraging zou zijn opgelopen door de grote verschillen van mening tussen de betrokken ministers over de normen in het Vuurwerkbesluit.

Reageer op dit artikel