nieuws

Vrachtwagens niet op snelwegen

bouwbreed Premium

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat overweegt serieus vrachtverkeer van een aantal snelwegen te weren. Op die manier kan worden voorkomen dat op plaatsen waar de bebouwing dicht op de autowegen staat de milieunormen worden overschreden.

Dit blijkt uit de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 2002. Maatregelen zijn nodig in verband met de afspraken die in 1999 in Europees verband zijn gemaakt over de luchtkwaliteit. Volgens die afspraken mag er in 2010 in woonwijken niet meer dan 40 microgram fijn stof en stikstofdioxide in een kubieke meter lucht zitten.

Volgens het ministerie daalt het aantal plaatsen waar de grenswaarden overschreden worden snel. Desondanks blijft een aantal situaties over waar drastische maatregelen nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen.

Reageer op dit artikel