nieuws

Voordeel Dubo nu vast in belastingwet

bouwbreed

De Dubo-regeling, die fiscaal voordeel biedt aan investeerders in duurzaam gebouwde woningen, wordt per 1 januari structureel opgenomen in de belastingwet. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Financiën voor 2002.

De regeling duurzaam bouwen dateert van 1 november 1996 en gold toen voor drie jaar. Het ging om een onderdeel van de regeling voor groenprojecten, die na afloop van de periode van drie jaar steeds is verlengd.

Het ministerie is van oordeel dat de Dubo-regeling een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het op grotere schaal introduceren van duurzaam gebouwde woningen. “Het ambitieniveau van de onder de regeling gerealiseerde woningen is en blijft hoog door een continue aanpassing van de technische maatlat, waardoor de regeling zich blijft richten op de voorhoede”, zo blijkt uit de memorie van toelichting bij de wetswijziging. De structurele Dubu-regeling gebeurt in het kader van de milieudrukcompensatie.

Reageer op dit artikel