nieuws

Voldoende draagvlak voor windmolenpark

bouwbreed

Een windmolenpark aan weerszijden van de Afsluitdijk heeft voldoende draagvlak. Dat stelt J. Wittink, projectleider achter de totstandkoming van het Planologisch Basisdocument Windpark Afsluitdijk. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd, er zijn geen zwaarwegende argumenten om het plan te wijzigen.

Het plan is naar het Rijk gestuurd. De voorkeur van de initiatiefnemers gaat uit naar een cluster van 49 molens en een rij van zestig deels in de Waddenzee en deels in het IJsselmeer. Medio oktober besluit het kabinet of het plan wordt meegenomen in de Planologische Kernbeslissing Waddenzee, deel 3. Gebeurt dat, dan is de kans groot dat het plan daadwerkelijk tot uitvoering komt.

Reageer op dit artikel