nieuws

Verliezers bestaan niet bij vernieuwende ideeën

bouwbreed Premium

‘Wegen naar de Toekomst’ is een innovatieproject in de tweede cyclus van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie wil met het project vernieuwende thema’s voor mobiliteitsvraagstukken verkennen en in ontwikkeling brengen.

In het programma is een toekomstbeeld geschetst van het wegennet in het jaar 2030. T. Gerbrandts is procesmanager van ‘Wegen naar de toekomst’ en werkzaam bij een ‘aparte club’ zoals hij het zelf noemt bij Rijkswaterstaat.

Gerbrandts: “Het project koppelt denken op lange termijn aan doen op korte termijn. We hebben een visie ontwikkeld over hoe het wegennet er in 2030 uitziet. Maar we willen nu direct aan de hand van projecten laten zien hoe het een en ander daadwerkelijk vorm krijgt.”

Vanuit de toekomstvisie is het idee geboren prijsvragen in het leven te roepen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zoekt hiermee samen met marktpartijen naar innovatieve oplossingen. Gerbrandts: “Rijkswaterstaat en de hele asfaltwereld hebben een conservatief karakter. Met het innovatieproject toont de overheid zich als inspirator en motivator.”

De overheid betaalt de kosten voor de pilots. Afhankelijk van de prijsvraag kunnen dat twee tot vier proefprojecten zijn. Het bedrag dat de overheid aan de pilots kwijt is, komt in overleg met de marktpartijen tot stand.

“Wij weten natuurlijk ook wel wat asfalt kost”, verzekert Gerbrandts, “Het is gewoon een kwestie van in alle redelijkheid onderhandelen.” Gerbrandts wijst er in dat verband nog op dat het niet alleen de overheid is die investeert: “Alle bedrijven investeren door deel te nemen.”

Als er geen pilot volgt omdat een bedrijf niet is genomineerd, is dat extra jammer voor een inzender. Maar toch wil Gerbrandts niet spreken van verliezers. “Er zijn geen verliezers bij innovatieve ideeën. Het ene idee is gewoon levensvatbaarder dan het andere. Cd en dvd hadden twintig jaar geleden ook nog geen kans van slagen.”

De jury’s die de inzendingen beoordelen wisselen per prijsvraag.

Op dit moment zijn er binnen de twee cyclus vier innovatiethema’s: Virtulene Mobiliteit, Wegdek van de Toekomst, Flexibele Infrastructuur en Weg Architectuur 2030.

Reageer op dit artikel