nieuws

Van den domme

bouwbreed Premium

Minister Netelenbos doet haar uiterste best de indruk te wekken dat ze zich geen zorgen maakt over de tegenvallende aanbestedingsresultaten bij tal van grote infrastructuurprojecten. Ze ontkent stellig de vraag of ze stilletjes ergens een reserve opbouw om tegenvallers in de toekomst op te vangen. Ook is het volgens de bewindsvrouw niet zo dat alle aanbestedingen tegenvallen, laat staan dat ze wil beweren dat de bouwbedrijven overvragen.

Haar houding is opmerkelijk omdat ze twee jaar geleden nog moord en brand schreeuwde toen de bouwconsortia miljarden meer vroegen voor de onderbouw van de HSL-Zuid dan de ramingen van Verkeer en Waterstaat. Ze zette de bouwers neer als boeven die haar portemonnee leegklopten.

Nu de HSL alsnog is gegund en inmiddels in aanbouw is, wil Netelenbos geen kwaad woord meer kwijt over de bouwers. Opvallend, recentelijk liepen immers heel wat grote aanbestedingen mis, vanwege de hoge biedingen van consortia. Zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Maar daarvan kan Netelenbos nog zeggen dat het risico bij de gemeente ligt. Ze heeft immers de subsidie in een keer afgedragen en vermeerderd met een bedrag voor afkoop van haar aansprakelijkheid voor toekomstige tegenvallers. Dat geldt echter niet voor station Bijlmer, waar de bouwers ook erg hoog hebben ingezet. Daar is Railinfrabeheer mede-opdrachtgever, er is dus wel degelijk sprake van een aanslag op haar portemonnee.

Het is duidelijk de minister niet het achterste van haar tong wil laten zien over aanbestedingsresultaten. Alles wat ze er over in de media zegt, helpt tenslotte de bouwers aan informatie, die ze kunnen gebruiken bij aanbestedingsprocedures. De bewindsvrouw zou natuurlijk wel gek zijn als ze aangaf een flinke pot te hebben voor tegenvallende aanbestedingsresultaten. Zo’n opmerking zou onmiddellijk prijsopdrijvend werken. De belastingbetaler zou er voor moeten boeten.

Volgens een topambtenaar van Rijkswaterstaat komen veel aanbestedingen ongeveer tien procent boven de ramingen uit. Dat is aanzienlijk meer dan het inflatiepercentage dat Netelenbos krijgt gecompenseerd via minister Zalm (Financiën).

De overspannen bouwmarkt werkt prijsopdrijvend. Dat merkt de minister. Jaarlijks geeft ze tenslotte miljarden uit aan nieuwbouw en onderhoud van infrastructuur. Het is dan ook terecht en in het belang van de belastingbetaler dat Netelenbos zich van den domme houdt.

Reageer op dit artikel