nieuws

Ubbergen op de vingers getikt

bouwbreed Premium

De gemeente Ubbergen is door de Arnhemse bestuursrechter op de vingers getikt. Bij het verlenen van een bouwvergunning zou zij onterecht een vrijstelling hebben verleend voor een bestemmingsplanwijziging.

De vrijstelling is bedoeld voor een tijdelijke functiewijziging en mag niet worden gebruikt om de lange periode van een artikel 19-procedure te overbruggen. De bestuursrechter heeft de bouwvergunning geschorst.

De gemeente verleende de bouwvergunning aan een supermarkt in Beek, die wegens ruimtegebrek wil uitbreiden. Omdat het bedrijf haast heeft, is gekozen voor een tijdelijke aanbouw. Daarvoor kon de gemeente een vrijstelling verlenen. De vrijstelling geldt voor vierenhalf jaar. In de tussentijd kan de planwijziging in gang worden gezet.

Permanent

Volgens bewoners van een straat achter de supermarkt krijgt de tijdelijke aanbouw van de supermarkt een permanent karakter en zij stapten naar de bestuursrechter.

“Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van artikel 17”, stelt de raadsman van de bezwaarmakers. “De supermarkt loopt vooruit op de toekomstige uitbreiding. Het is niet aannemelijk dat de aanbouw over vierenhalf jaar wordt afgebroken.” De raadsman stelde dat de gemeente geen ‘objectieve criteria’ heeft gebruikt bij het verlenen van de bouwvergunning.

De bestuursrechter liet al tijdens de zitting blijken dat hij zich niet kon vinden in het besluit van de gemeente. Hij noemde het opmerkelijk dat voor de aanbouw gekozen is voor dure materialen.

“Een investering van 600.000 gulden voor extra winkeloppervlakte van 200 vierkante meter. Dat is nogal wat voor een tijdelijke uitbreiding”, rekende hij de gemeente en de winkelier voor. De raadsman van de supermarkteigenaar benadrukte dat de tijdelijke aanbouw bij definitieve uitbreiding zeker wordt afgebroken. “De uiteindelijke aanbouw zal groter zijn dan deze tijdelijke oplossing. De bouwmaterialen worden dan wel hergebruikt”, verklaarde hij.

De zaak spitste zich toe op de tijdelijkheid van de vrijstelling. Ook al is de bebouwing tijdelijk, de functieverandering waar nu vrijstelling voor is gegeven, is dat niet, benadrukten de eisers. De bestuursrechter gaf hen gelijk.

Reageer op dit artikel