nieuws

Twee miljard nodig voor onderhoud rails

bouwbreed Premium

Om het treinverkeer beter op tijd te laten rijden is een investering van 2 miljard gulden nodig voor extra onderhoud aan de railinfrastructuur. Dit blijkt uit het onderzoek dat bureau Twynstra Gudde in opdracht van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd naar de problemen bij de Nederlandse Spoorwegen.

Behalve in de infrastructuur moet ook fors worden geïnvesteerd in materieel. De Nederlandse Spoorwegen zouden volgens het onderzoeksbureau 1 miljard gulden moeten uittrekken om een einde te maken aan het tekort aan treinstellen.

De Tweede Kamer gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij de behandeling van de concessiewet, waarin onder meer wordt geregeld welke vervoersprestaties NS Reizigers moet leveren als het een langlopend contract krijgt voor vervoer op het hoofdrailnet.

Het onderzoek heeft 4,5 ton gekost. De Kamer liet het houden uit onvrede over informatie die minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat verstrekte. De minister zelf heeft zich vorige week al kritisch uitgelaten over het rapport. Ze gaf aan dat cijfermateriaal waaruit zou blijken dat onvoldoende wordt geïnvesteerd in onderhoud aan de railinfrastructuur, niet klopt met de werkelijkheid.

Reageer op dit artikel