nieuws

Tachtig ton trekkracht voor plaatsing rioolbuis

bouwbreed

Visser & Smit Hanab heeft met een tot 80 ton opgevoerde trekkracht een kunststof rioolbuis getrokken voor de verbetering van de overstort naar het rioolgemaal Vettenoord. Vanwege de enorme lengte van 624 meter moest dit werk worden uitgevoerd vanuit de Nieuwe Maas. Sleepboten hielden de drijvende buis met een diameter van 800 millimeter in bedwang.

De delen van de in Rozenburg vervaardigde buis zijn op het land aan elkaar gelast. Vanwege ruimtegebrek en vervoersproblematiek is dankbaar gebruikgemaakt van het water als rolstel. Na de tewaterlating in de Nieuwe Maas trok een sleepboot de buis naar de oever aan de overzijde. Aansluitend hesen mobiele kranen de buis als een gigantische worm uit het water naar de rolstellen in de richting van het boorgat op het vasteland. Daar werd de leiding gekoppeld aan de boorbuis. De intreksnelheid van de ingezette boorbuis in het boorgat bedroeg 120 tot 150 meter per uur.

Op 20 augustus heeft Visser & Smit Hanab in opdracht van de gemeente Vlaardingen aan de Nijverheidsstraat een begin gemaakt met de pilotboring. Bij de eerste boring werd gebruik gemaakt van casingbuizen met een diameter van circa 200 millimeter. Na deze boring, die plaats had op een diepte van 32 meter onder NAP, diende de opening gefaseerd te worden vergroot om daarmee een voldoende grote diameter te creëren voor de aan te leggen rioolpersleidingen. Ing. H.H.J. van der Werff, hoofd Technisch Bureau van Visser & Smit Hanab in Papendrecht: “De gebruikte installatiemethode staat algemeen bekend als de horizontaal gestuurde boormethode, een techniek die is overgenomen en verbeterd en gewoonlijk verticaal wordt toegepast bij olie- en gasboringen.”

Mud

Tijdens het boren is boorvloeistof of ‘mud’ gebruikt. Dit is een speciaal soort kleipoeder vermengd met water. Eén van de functies van het mud is het stabiel houden van het boorgat. De muddruk is groter dan de ondergrondse waterdruk en heeft daarmee een stabiliserende invloed. Vermeldenswaard is dat het mud er bij de plaatsing van de kunststof rioolleiding wordt uitgeperst. Het mud wordt ter plaatse met hydrocyclonen, een soort centrifuges, gereinigd en hergebruikt of afgevoerd.

Hoge stijfheid

De rioolpersleidingen gaan de rioolafvoer vanuit de wijken Vettenoord, de nabijgelegen industriegebieden en een deel van het centrum verbeteren. De leidingen zijn door het Oostenrijkse bedrijf Franck gefabriceerd en hebben een dikte van 73 millimeter. De pijp heeft een hoge stijfheid; er is namelijk rekening gehouden met mogelijke toekomstige bouwwerkzaamheden in een nog niet heringericht gebied waaronder de leiding loopt.

Van der Werff: “Mocht er sprake zijn van heiwerkzaamheden, dan moet de persleiding hiertegen bestand zijn. De levensduur van de leiding is bepaald op minimaal vijftig jaar.”

Lassen

Negenendertig leidingstukken van 16 meter per stuk zijn per vrachtwagen aangevoerd, op land uitgelegd en aan elkaar gelast met een speciale spiegellasmachine. Deze machine verhit het kunststof materiaal totdat het in elkaar overvloeit. De lassen zijn met röntgenapparatuur getest. Op locatie is de hele leiding nog op druk getest.

Van der Werff: “Belangrijk gegeven is dat de boring temidden van stedelijk gebied met minder overlast voor de omwonenden is uitgevoerd. Er is maar op twee locaties sprake van verstoring. Dit vind ik maatschappelijk gezien een elegante methode en bijzonder aanvaardbaar.”

Op slechts twee locaties is sprake van verstoring

Reageer op dit artikel