nieuws

SER zet MAC-waarde op internet-site

bouwbreed

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een databank van MAC-waarden op de eigen internetsite gezet. Van ruim 700 stoffen is nu de maximaal aanvaardbare concentratie op de werkplek terug te vinden.

Om te bepalen wat nog aanvaardbaar is voor de gezondheid van werknemers en wat niet, stellen onafhankelijke deskundigen in een commissie van de Gezondheidsraad grenswaarden vast. Daarover wordt de SER advies gevraagd over de praktische haalbaarheid van de grenswaarde. Dat advies wordt gemaakt in overleg met werkgevers, werknemers, arbodiensten en de betrokken branches.

Zowel het advies van de SER als dat van de Gezondheidsraad vormt de basis voor het vaststellen van de wettelijke grenswaarde. De bestuurlijke grenswaarden worden meestal overgenomen uit het buitenland. Op de SER-site (www.ser.nl) is de herkomst van deze waarden terug te vinden.

Reageer op dit artikel