nieuws

Scheidend IPO-voorzitter tegen Randstadprovincie

bouwbreed Premium

De vorming van een grote Randstadprovincie moet worden voorkomen. Dat betoogde gisteren scheidend voorzitter Van Kemenade van het Interprovinciaal Overleg, tevens commissaris van de koningin in Noord-Holland.

In zijn afscheidsspeech op de jaarconferentie van het IPO verzette hij zich tegen het idee om Noord- en Zuid-Holland samen te voegen tot een grote provincie. Hij vindt de verschillen in belangen en economische concentraties tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de Randstad te groot. Bovendien vreest hij voor de vorming van een staat binnen de staat.

Van Kemenade reageerde op een plan dat de Zuid-Hollandse commissaris van de koningin Franssen onlangs lanceerde. Deze bestuurder volgt hem op als voorzitter van het overlegorgaan van de provincies. Van Kemenade vindt het wel een goede zaak dat een werkgroep onder leiding van de Brabantse gedeputeerde Van Geel zich buigt over de mogelijkheid de schaal van de provincies te vergroten. Hij meent dat grotere provincies nodig zijn om de grootschalige regionale vraagstukken te kunnen behappen.

Op persoonlijke titel stelde hij de commissie-Van Geel voor, te overwegen om de huidige twaalf provincies terug te brengen tot vijf. Het betreft dan een noordelijke provincie bestaande uit Friesland, Groningen en Drenthe, een oostelijke met Overijssel en Gelderland, een zuidelijke met Brabant en Limburg, een zuidwestelijke met Zuid-Holland en Zeeland en een noordwestelijke met Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Van Kemenade verwacht wel weerstanden en wil daarom de herindeling niet zonder meer opleggen. In plaats daarvan pleit hij ervoor de grotere provincies te laten groeien uit nu al bestaande overleggen. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, bedrijvenlocaties, regionale woonvoorzieningen en waterhuishouding zouden de belangrijkste beleidsterreinen moeten zijn waarmee de provincies zich bezighouden.

Reageer op dit artikel