nieuws

Rotterdamse haven doelwit terroristen

bouwbreed

De Rotterdamse haven is voor terroristen momenteel een van de belangrijkste doelwitten in Europa. “De haven vormt een potentieel heel voornaam doel voor terroristische aanslagen”, zegt terrorismeonderzoeker M. van Leeuwen van het Instituut Clingendael, het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen.

De deskundige reageert daarmee op waarschuwingen vanuit de Verenigde Staten dat terreurgroepen ook buiten Amerika aanslagen hebben gepland.

De Rotterdamse haven is volgens Van Leeuwen in verschillende opzichten zeer interessant voor terroristen. Het lamleggen van de grootste haven in de wereld zal volgens haar niet alleen de gehele Westerse economie in de war sturen maar ook de mondiale infrastructuur ernstig ontregelen.

De haven in Rotterdam is volgens Van Leeuwen, die zich naar eigen zeggen als onderzoeker probeert te verplaatsen in de schoenen van een terrorist, ook aantrekkelijk wegens de petrochemische industrie. Bij eventuele militaire acties van Amerika en zijn bondgenoten tegen de verantwoordelijken van de aanslagen in de VS, is brandstof onmisbaar. In een deel van de mondiale brandstofbehoefte wordt voorzien vanuit of via Rotterdam.

Schiphol

Kan in oorlogstijd een haven nog van nut zijn voor een bezetter, deze relatieve veiligheidsgarantie gaat in de huidige terreurdreiging volgens Van Leeuwen niet op. “Het belang voor terroristen ligt eerder bij vliegvelden. Terroristen zijn er bij gebaat zich snel te kunnen verplaatsen. Schiphol loopt daarom minder risico”, zegt Van Leeuwen. Ook de handelsbeurzen in Europa lopen volgens de onderzoekster minder gevaar. “Terroristen, is wel gebleken, hebben belangen in de aandelenhandel.”

Naast de Rotterdamse haven zijn Amerikaanse instanties en bedrijven en kerncentrales belangrijke potentiële doelwitten voor terroristen in Europa. Het spreekt volgens Van Leeuwen voor zich dat er vanuit de Nederlandse overheid allerlei maatregelen zijn genomen om met de huidige terreurdreiging de Rotterdamse haven extra te beveiligen.

Reageer op dit artikel