nieuws

Restauratie grafkapel na drie jaar voltooid

bouwbreed Premium

De grafkapel op het landgoed Eikenrode in Loosdrecht is na een grondige restauratie van drie jaar heropend.

In de volksmond heet de locatie het Bos van Hacke, vernoemd naar de letterkundige Hacke die in 1865 binnen een halfjaar vier kinderen verloor als gevolg van difterie. Hij begroef ze in de grafkapel op zijn landgoed Eikenrode. In 1969 is de laatste Hacke in het familiegraf bijgezet.

Onlangs is de restauratie (kosten: 65.000 gulden) van de grafkapel uit 1860 afgerond. Van het kleine gebouw is de kapconstructie vervangen en de leien dakdekking vernieuwd. Behalve metsel-, stuc- en schilderwerk, zijn ook de ornamenten en de glas-in-lood ramen gerenoveerd.

Het restauratieplan is vervaardigd door de Loosdrechtse monumentenarchitect Paul van Vliet. Hij leverde het kosteloos. Subsidiegeld – gedoneerd door de plaatselijke Rabobank en de Rijksdienst voor Monumentenzorg – maakte de herstelwerkzaamheden mogelijk.

Grieks kruis

Sinds 1992 is de grafkapel eigendom van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht.

Het bakstenen kerkje is gebouwd in de vorm van een Grieks kruis, gedekt door vier haaks op elkaar staande leien zadeldakjes met op alle uiteinden ijzeren kruisen. Aan de voorzijde heeft het een spitsboogvormige dubbele toegangsdeur. De ornamenten, twee vlinders en twee omgekeerde flambouwen in hout, staan symbool voor het vluchtige aardse bestaan. Ook de twee afgeknotte hardstenen zuilen in het ijzeren toegangshek verwijzen naar een eindig leven.

In 1984 bracht de stichting uit overwegingen van veiligheid het marmeren Christusbeeld uit de grafkapel over naar de Oudkatholieke kerk in Hilversum. Nu de kapel hersteld is, moest het weer terugkomen, meende de eigenaar. Het beeld werd gevonden in de Christus Koning Kerk in Breda. Het geheel gerestaureerde kapelletje, dat omheind is door een manshoog hek, opgehoogd met prikkeldraad, zal in de toekomst nog slechts dienst doen als monument.

Het eens zo deftige landgoed Eikenrode, waarvan de laatste Van Hacke dertig jaar geleden vertrok, viel in de afgelopen decennia ten prooi aan verloedering, die voortkwam uit geldgebrek. Tijdens de jaren van leegstand hielp baldadige jeugd het laatste restje allure om zeep.

Rijksmonument landgoed Eikenrode (1845), een neo-classicistisch hoofdgebouw met koetshuis, heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe eigenaar. Deze restaureert nu voortvarend de bouwval die voor 3,2 miljoen zijn eigendom werd.

Met de restauratie van landgoed Eikenrode op acht hectare overgebleven grond gaat naar verluidt bijna 20 miljoen gulden heen. Over een jaar of vijf zal de complete buitenplaats, met inbegrip van het park, weer de voorname trekken van een landgoed hebben aangenomen. De eigenaar hoopt dan klaar te zijn met de miljoenenoperatie.

Symbolen voor vluchtigheid aards bestaan

Reageer op dit artikel