nieuws

Problemen voor Vinex-wijk Oosterheem

bouwbreed

Zoetermeer wil in 2025 ongeveer 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd hebben. Hiervan moet het merendeel in de ICT-sector en de zorg liggen. Het streven van het stadsbestuur is haalbaar, maar vereist volgens burgemeester L. Van Leeuwen veel daadkracht van allerlei belanghebbenden en een gedegen aanpak van diverse problemen. “Ook de bouw van nieuwe woningen, kantoren en winkels maakt onderdeel uit van ons doel Zoetermeer in de toekomst op het voorzieningenniveau te houden dat we nu kennen. In dit najaar starten we bijvoorbeeld met de bouw van de hoogste kantoortoren van ons land, direct langs de A12. Verder kent ook Vinex-locatie Oosterheem een aantal bedrijventerreinen, waardoor we in de nabije toekomst volop kunnen voldoen aan de vraag naar bedrijfsruimte in Zoetermeer.”

Achtduizend woningen kent de Vinex-wijk, die in 2007 gereed moet zijn. Net als enkele andere uitbreidingswijken heeft ook Oosterheem echter last van problemen. Volgens de rechter voldoet de milieu-effectrapportage niet aan de regels, waardoor er een bouwstop is afgekondigd. Enkele honderden koopcontracten van de eerste huizen in Oosterheem zijn om deze reden onlangs ontbonden. Het zal de gemeente zeker nog enkele maanden kosten om het project weer aan de gang te krijgen. “Ondertussen gaan andere ontwikkelingen gewoon door”, aldus Van Leeuwen. “Zo is Rodamco in Centrum-West bezig met de bouw van een nieuw wooncomplex, waar ook winkels en kantoren hun plaats zullen vinden. Verder willen we de sporthal die momenteel in het stadscentrum staat, verplaatsen en op die plek een gelijksoortig woonwinkelcomplex neerzetten.” Herstructurering vindt onder meer plaats in de wijk Palenstein, waar een groot aantal woningen wordt gesloopt en gerenoveerd. “Het is de eerste wijk die we hebben ontwikkeld toen we groeikern werden in de jaren zestig. Inmiddels zijn de woningen daar flink verouderd. De komende jaren besteden we dan ook aan een fikse opknapbeurt in deze wijk.”

De verdere plannen die Zoetermeer tot 2025 wil ontwikkelen, staan in het concept-masterplan dat inmiddels gereed is. “Inwoners en belanghebbenden kunnen sinds kort hun ideeën over het masterplan kwijt. We zetten die discussie breed op, want het gaat om belangrijke zaken. Uiteindelijk willen we er voor zorgen dat we op het goede niveau blijven dat we nu kennen. Daar gaan we de komende decennia hard ons best voor doen”, aldus Van Leeuwen.

Reageer op dit artikel