nieuws

Pleidooi voor meer dan honderd windparken op zee

bouwbreed

Nederland kan op grote schaal gebruik maken van windenergie op zee. Op de Noordzee is ruimte genoeg voor 100 tot 150 windparken, die kunnen voorzien in ongeveer de helft van de huidige behoefte aan elektriciteit.

Een coalitie van milieuorganisaties en het bedrijfsleven heeft hier zaterdag in Zandvoort voor gepleit, waar zij de verklaring Windenergie op zee presenteerde. Dat gebeurde bij de start van een campagne van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor groene energie.

Windparken op zee leveren ‘schone’ energie. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2), dat vrijkomt bij de traditionele opwekking van elektriciteit. Van CO2 wordt aangenomen dat het een belangrijke rol speelt in ingrijpende klimaatveranderingen.

Minister Jorritsma van Economische Zaken wil vooralsnog één windpark in zee aanleggen bij de Noord-Hollandse plaats Egmond. Het is een proefproject. Verder heeft zij een vergunning aangevraagd voor een nabijgelegen windpark dat veel groter moet worden. De ondertekenaars van de verklaring (onder andere WNF, energie- en bouwbedrijven en Siemens) willen dus veel meer. Op basis van een onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland denken zij dat 3 tot 5 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee moet worden gereserveerd voor windparken.

WNF presenteerde in Zandvoort ook een onderzoek van Blauw Research over de acceptatie van windenergie. Meer dan 80 procent van de Nederlanders is voor plaatsing van windmolens. Drie procent is tegen, vooral wegens landschapsvervuiling.

Mensen zien het liefst dat windmolens ver uit de kust worden neergezet, langs een rivier (Nieuwe Waterweg, Hollands Diep, Westerschelde) of op een bedrijventerrein. Elke provincie heeft volgens de inwoners minstens een geschikte plaats voor een windmolenpark.

Reageer op dit artikel