nieuws

Paviljoen Expo 2000 is gered

bouwbreed

Het Nederlandse paviljoen van de wereldtentoonstelling Expo 2000 te Hannover ontsnapt op het nippertje aan de sloophamer. Het pronkstuk van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV blijft behouden dankzij financiële steun van de Nederlandse overheid.

Liquidatiemaatschappij Expo GmbH had al aangekondigd op 10 september opdracht te zullen geven het gebouw te slopen. Mits voordien notarieel de verkoop van het paviljoen was overeengekomen.

Dat de grote publiekstrekker behouden blijft, is voor een belangrijk deel te danken aan de Hannoveraner advocaat M. Börgemann. De jurist heeft zich afgelopen jaar intensief ingezet om namens een groep middelgrote bedrijven gespecialiseerd in duurzame energie het opvallende paviljoen te behouden. Het geld van de Nederlandse overheid zou genoeg zijn om zowel de grond als het gebouw te kopen. Voor aanpassing en herinrichting is nog enkele tientallen miljoenen nodig.

Big Mac

Het Nederlands paviljoen in Hannover is gebouwd in opdracht van de stichting Nederland Wereldtentoonstellingen. De Rijksgebouwendienst verzorgde het projectmanagement. Voor de constructie tekende ABT. De ontwerpers schetsten het gebouw als een futuristisch visioen van gestapelde landschappen. Uit de volksmond kwam al snel de benaming Hollandse Big Mac. De bedrijvengroep afkomstig uit de omgeving van Hannover wil het paviljoen gebruiken als informatiecentrum en forum voor duurzame energie. Een probleem vormt de afmeting van het gebouw waarop tot 40 meter windmolens de lucht in priemen. Volgens het bestemmingsplan is bebouwing hoger dan 25 meter verboden. Bureau MVRDV presenteerde driekwart jaar geleden al een plan voor het hergebruik van het zowel bij publiek als kunstkenners populaire paviljoen. Om kantoorruimte te scheppen voorzag J. van Rijs diverse wanden van glazen gevels. De karakteristieke derde verdieping waar bezoekers zich in een bos wanen, dient de verbinding met de vrije lucht te behouden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels