nieuws

Oranjewoud boort ondergronds museum

bouwbreed

Medewerkers van ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen voeren in het marktplein in het centrum van Franeker boringen uit. Het boorwerk is onderdeel van een vooronderzoek naar de haalbaarheid om museum ’t Coopmanshûs ondergronds te vestigen op de Grote Brede Plaats in Franeker. Uit de boringen moet blijken hoe de bodem er onder het marktplein bij ligt. Archeologen van bureau Raap uit Leeuwarden onderzoeken eind deze maand of er ook waardevolle resten liggen onder het plein.

Begin volgend jaar is duidelijk of het ondergronds herbergen van het museum technisch, financieel en historisch gezien kan. Vervolgens neemt de raad van Franekeradeel een beslissing. Een alternatieve locatie is volgens de gemeente nog niet voor handen.

Museum ’t Coopmanshûs is momenteel gevestigd in een pand aan de Voorstraat, een paar honderd meter verwijderd van het marktplein. Het pand is vervallen en heeft lange tijd groot onderhoud moeten ontberen. Renovatie van het museumpand is erg kostbaar en daarom onderzoekt de gemeente Franekeradeel mogelijke alternatieven zoals het ondergronds bouwen van een nieuw museum onder het marktplein. Lichtkoepels en parterres completeren dit plan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels