nieuws

Nootdorp maakt nieuwe bewoners wegwijs

bouwbreed

Nootdorp ontwikkelt zich van een dorp met 6.000 inwoners naar een sterk verstedelijkt gebied met meer dan 30.000 inwoners. Vinex-locatie Ypenburg is de grootste motor. Door de voorgenomen fusie met Pijnacker loopt het aantal inwoners op naar circa 70.000.

Ook de ontwikkeling op eigen locaties draagt bij aan de explosieve groei van het aantal nieuwe woningen. “Door duurzaam te bouwen en de specifieke kwaliteiten van het wonen in een dorp tot zijn recht te laten komen, proberen we het dorpse karakter te behouden. Op de locatie ‘s-Gravenhout, aan de rand van Nootdorp, willen we vier exclusieve appartementencomplexen neerzetten”, vertelt wethouder T.E van Ditmars van Ruimtelijke Ordening. “Er is een tekort aan woningen in de duurste klassen, maar dat willen we niet in alle haast terugdringen. Op een weloverwogen manier moeten er tussen de 55 en 60 appartementen verrijzen op twee riet-eilanden. En in hetzelfde gebied willen we boskavels beschikbaar stellen voor de bouw van villa’s.”

Voor dit project melden zich begin dit jaar ruim veertig gegadigden. De gemeente selecteerde vijf bouwers, waaronder Slokker Vastgoed, Era Bouw/Johan Matser, Bouwfonds en Stienstra. “De animo voor dit project is bijzonder groot. Het is een zeer exclusieve locatie waar we niet z=maar iets mee willen doen.” Recent presenteerde Van Ditmars de vijf plannen en op korte termijn moet duidelijk worden wie de prijsvraag wint.

“Het ambassadeursproject dat we in Ypenburg zijn gestart, is ook zeer interessant.. We hebben een aantal ambassadeurs aangesteld die nieuwe bewoners wegwijs maken in Nootdorp. Op die manier worden ze geconfronteerd met verenigingen, gebruiken en praktische zaken, zoals winkels, scholen en instellingen. De nieuwe bewoners voelen zich op die manier gemakkelijker thuis in Nootdorp.”

Verder richt het stadsbestuur zich de komende jaren op de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen. “Het feit dat we meer inwoners krijgen en sterk verstedelijken, zorgt er tevens voor dat bedrijven zich hier graag willen vestigen. De ruimte voor bedrijvigheid willen we op korte termijn realiseren. Momenteel zijn we bezig met de revitalisatie van een bestaand terrein. Binnenkort wordt ook duidelijk waar we verder kunnen bouwen aan meer ruimte voor bedrijven”, aldus Van Ditmars.

Reageer op dit artikel