nieuws

NMa keurt project bouwglasrecycling goed

bouwbreed

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaar tegen de verwijderingsbijdrage van een halve euro per vierkante meter isolatieglas. Dat betekent dat niets de start van het recyclen van alle bouwglas in Nederland per 1 januari 2002 nog in de weg staat.

De verwachting is dat het ministerie van VROM het convenant over enkele weken algemeen bindend verklaart. “Informeel heeft het ministerie al laten weten dat het positief staat tegenover het project”, aldus bestuurslid R. Kuipers van de stichting Vlakglas Recycling Nederland i.o.. Deze stichting coördineert de recyclingsplannen, legt de verwijderingsbijdrage op en gaat overleg voeren met betrokken organisaties zoals de NVOB en de Fosag.

Bij verbouwings- of renovatieprojecten in Nederland komt jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 ton bouwglas vrij zoals isolatieruiten, gelaagd glas, spiegels, draadglas, gecoat glas of gekleurd figuurglas. Tot op heden gaat dit glas rechtstreeks naar stortplaatsen. Voortaan gaat het via recyclingbedrijven naar speciale verzamelplaatsen bij tweehonderd glashandelaren verspreid over Nederland. In Noord-Nederland, waar een pilotproject loopt, gebeurt dat al een jaar.

Stortglas

Het convenant tussen de Nederlandse Glasfederatie (NGF) en de Glas Branche Organisatie (GBO) moet in het nieuwe jaar een grootscheepse glasrecycling op gang brengen voor heel Nederland. Dat betekent dat bouwbedrijven, schilders en glasbedrijven vanaf 1 januari 2002 al hun stortglas voortaan naar de inzamelplaatsen kunnen brengen. De kosten voor inzameling en recycling zijn begroot op een halve euro per vierkante meter isolatieglas. In de berekeningen is uitgegaan van een jaarlijkse verkoop van 6 miljoen vierkante meter isolatieglas. Dat betekent een opbrengst van 3 miljoen euro. De stichting denkt dat daarmee de kosten van zowel inzameling als recycling volledig worden gedekt.

Het meeste glas gaat naar de flessenindustrie. Andere potentiële afzetmarkten zijn de verfindustrie, de keramische industrie en de betonindustrie waar glas eventueel als vervanger van grind kan worden gebruikt.

Reageer op dit artikel