nieuws

Nederlands havenproject Gaza doelwit vernieling

bouwbreed

Ballast Nedam sluit niet uit dat het zijn handen aftrekt van de bouw van een Palestijnse haven in het noorden van de Gazastrook. Dat zegt de aannemer in een reactie op vernielingen die Israëlische bulldozers maandag hebben aangericht op de verlaten bouwplaats.

“We gaan binnenkort overleggen met financiers en opdrachtgevers over de voortgang van het project”, zegt N. de Geus van Ballast Nedam. Zij wijst er op dat het vooral een politiek besluit is dat genomen moet worden. Het havenproject wordt gefinancierd door Nederland, Frankrijk en de Europese Unie. Opdrachtgever is de Palestijnse Autoriteit. “In de politieke besluitvorming zijn wij als bouwer geen belangrijke partij”, aldus De Geus.

Niettemin overweegt het Amstelveense bouwbedrijf ook zelf uit het project, dat samen met de Franse aannemer Spie Batignolles voor 150 miljoen gulden is aangenomen, te stappen. “We sluiten niets uit.” Het contract met de opdrachtgever kent ieder geval een ontsnappingsclausule.

Bij de vernielingen maandagavond zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Op het terrein wordt al sinds vorig jaar oktober – toen de spanningen tussen Israël en de Palestijnen oplaaiden – niet meer gewerkt. “Alle medewerkers zijn toen geëvacueerd. Op het werkterrein stond nog een bouwkeet en een hekwerk. Dat is nu platgemaakt door bulldozers”, zegt De Geus. Met het baggerwerk en de bouw van een havenhoofd en kademuren was nog niet begonnen.

Financiële schade lijdt Ballast Nedam niet als gevolg van de reeds opgelopen vertraging. Ook eventuele beëindiging van het project treft de aannemer niet. “Dat is allemaal afgedekt.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels kennis genomen van de vernielingen en onderzoekt de achtergronden. Het Israëlische leger vernielde de bouwplaats, omdat vanaf die plek mortieren op een Israëlische nederzetting zouden zijn geschoten. Ballast Nedam acht het niet waarschijnlijk dat het bouwterrein voor die doeleinden is gebruikt. De Geus: “De bouwplaats was bewaakt.”

Reageer op dit artikel