nieuws

Meterstanden steeds meer op afstand af te lezen

bouwbreed

Geleidelijk aan ontstaat in Europa meer interesse om meterstanden automatisch op afstand uit te lezen. Momenteel zijn ruim twee miljoen huishoudens op zo’n systeem aangesloten. Landis & Staefa, onderdeel van Siemens, gaat van een jaarlijkse verdubbeling van het aantal aansluitingen uit. Het bedrijf ontwikkelde onder de noemer c@sh een systeem dat onder andere automatisch meterstanden leest en de aanzet moet geven tot verdere woningautomatisering.

In de Verenigde Staten laten om en nabij vijftien miljoen huishoudens hun meters op afstand uitlezen. Het aantal nieuwe aansluitingen neemt gestaag toe, omdat meterstanden maandelijks worden afgelezen en tot een rekening verwerkt. Dat gegeven maakt de investering in afleesapparatuur lonend. De deregulering in de energiesector versnelt deze ontwikkeling alleen maar. In Europa worden meters veelal eens per jaar afgelezen, zodat automatisering meer kost dan het oplevert.

Wisselen

Dat laatste lijkt evenwel te veranderen nu ook in Europa de energiesector met deregulering te maken krijgt. Bedrijven en huishoudens kunnen dan zelf bepalen van wie ze energie betrekken. Al dan niet veelvuldig wisselen van leverancier lukt alleen wanneer hun meter op afstand wordt uitgelezen. Leveranciers kunnen ervoor kiezen niet alleen verbruikte eenheden te meten, maar bijvoorbeeld ook de maximale belasting. Dat geeft een beter te verrekenen beeld van de kosten voor opwekking en distributie.

De meterstand kan draadloos worden doorgegeven; voor de (nabije) toekomst valt te denken aan gsm, gprs, breedbandkabel of aan internetdiensten. Eerder kwam in diverse Europese landen de frequentie 433 megahertz beschikbaar voor toepassingen als automatische meteraflezing. Tevens verviel de verplichting het grootste deel van de toepassingen mobiel moest zijn. Twee jaar terug kwam in Europa de frequentie 868 megahertz vrij voor de automatisering van gebouwen en dus voor het automatische aflezen van meterstanden. Het gebruik van deze band is evenwel aan vergaande voorschriften gebonden. Tegelijk gaan stemmen op om tot een Europese norm voor automatische meteraflezing te komen.

Communicatie

Siemens werkt momenteel aan een systeem met de naam c@sh. De letters staan voor control, allocation and security in homes. Het geeft alle mogelijke meterstanden door via de 868 megahertz. Verdere ontwikkelingen van c@sh voorzien bijvoorbeeld in automatische temperatuurregeling, beveiliging en het bedienen van zonwering. De communicatie verloopt over drie niveaus. Het bemeten van de verbruikte hoeveelheid water, gas, elektra en warmte vormt de eerste. De meters dragen om de zoveel uur de bevindingen over op de ‘verzameldoos’, die het tweede niveau vormt en de gegevens opslaat. Het derde niveau bestaat uit een ‘communicator’, die de gegevens naar bijvoorbeeld een factureringscentrum stuurt.

In de visie van Siemens beschikken alle meters over een geïntegreerde draadloze adapter, zodat de montage makkelijk en goedkoop verloopt. De voorzieningen werken zodra ze worden ingeschakeld en vergen geen bijzondere vaardigheden van de installateur. Hetzelfde geldt voor uitbreiding of vervanging van het meterbestand. Het systeem slaat alle verbruiksgegevens op, evenals storingsmeldingen en pogingen om de meterstand te beïnvloeden.

Reageer op dit artikel