nieuws

‘Loonconcurrentie via belastingen tegengaan’

bouwbreed

Het tegengaan van loonconcurrentie via belasting- en premieverlaging wordt een speerpunt van de vakbonden van Duitsland, Luxemburg, Nederland en België. Daarnaast moet levenslang leren een recht voor alle werknemers worden.

Waar de Europese Unie nog steeds worstelt met afwijkende regels voor belastingen en sociale voorzieningen, waardoor grensarbeid wordt bemoeilijkt, maken de vakbonden zich sterk te voorkomen dat verschillen worden gebruikt om concurrentie te bedrijven. Door verschillen in belasting- en premiedruk is de werknemer in het ene land immers goedkoper dan in het andere. Sinds 1997 spreken de vakbonden uit de vier landen hier al over.

Voor het komende cao-seizoen wil deze zogenoemde Groep van Doorn indirecte loonconcurrentie door verschillen in belasting- en premiedruk dan ook bestrijden. In Houffalize in de Belgische Ardennen hebben ze afgesproken in ieder geval verlagingen van belastingen en premies in de diverse landen niet door te vertalen in de onderhandelingsruimte.

De bonden hebben op zich niets tegen belastingverlaging. Maar die mag niet ten koste gaan van het niveau van de sociale zekerheid. Bovendien moet er voldoende geld zijn om het niveau van overheidsdiensten te verbeteren.

Voor de loononderhandelingen hebben ze verder afgesproken uit te gaan van automatische prijscompensatie plus het percentage van de stijging van de arbeidsproductiviteit. Hiermee wordt ook voorkomen dat de lonen in de vier landen te ver uit elkaar gaan lopen, waardoor loonconcurrentie niet lonend is.

In de secundaire sfeer hebben de bonden afgesproken dat levenslang leren het centrale thema zal worden. Dat moet een recht worden voor alle werknemers. Bovendien moeten vormingsinspanningen van werkgevers controleerbaar en internationaal vergelijkbaar zijn.

Reageer op dit artikel