nieuws

Kamer steunt PKB voor windpark voor de kust

bouwbreed

De bouw van het experimentele windmolenpark in de Noordzee, vlak voor de kust van Egmond, is een stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer stemt in met de Planologische Kern Beslissing, het ruimtelijk, juridisch kader voor het project.

Tijdens een debat met minister Jorritsma van Economische Zaken gaven gisteren PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks hun steun aan de plannen voor het zogenoemde Near Shore Windpark, dat moet worden gebouwd op een plek waar de zee niet dieper is dan 15 meter. Andere partijen namen geen deel aan het overleg.

Het windpark moet door een commercieel consortium worden gebouwd en geëxploiteerd. Het rijk draagt maximaal 60 miljoen gulden bij voor een onderzoeksprogramma, dat helderheid verschaft over de problemen die zich voordoen bij de bouw van windparken dieper in zee (off-shore). De aanbestedingsprocedure voor het project begint in oktober. Op zijn vroegst kan de bouw in het voorjaar van 2003 beginnen, maar dan mogen er geen bezwaarprocedures komen.

De vijf grootste fracties in de Tweede Kamer vinden dat het experimentele windpark nog steeds zin heeft ondanks het feit dat E-Connection uit Bunnik vergunning heeft aangevraagd voor de bouw van een windmolenpark dieper in zee. Zij steunen het kabinet in de opvatting dat er nog te veel risico’s kleven aan de off-shoreparken en dat nog veel onderzoek nodig is, onder meer naar de milieueffecten.

Minister Jorritsma maakte echter duidelijk dat het juridisch niet haalbaar is E-Connection een vergunning te weigeren. Wel wordt in de vergunning de clausule opgenomen dat aanpassingen kunnen worden geëist als dat op grond van nieuwe inzichten noodzakelijk is.

Windvermogen

PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks toonden zich verder verheugd over de overeenkomst die het rijk, de provincies en de gemeenten hebben gesloten over de realisatie van windenergie op land.

De provincies hebben zich verplicht in de periode tot 2010 minimaal 1500 megawatt windvermogen te realiseren. De nieuwe overeenkomst was nodig omdat vorige afspraken geen stand hielden. In 2000 had er al 1000 MW aan windvermogen moeten zijn. In werkelijkheid was het als gevolg van bezwaarprocedures nog geen 500 MW.

Van belang hierbij is dat het Inter Provinciaal Windpark Afsluitdijk van de provincies Noord-Holland en Friesland doorgaat.

Reageer op dit artikel