nieuws

Inspraak kraakt rode en groene contouren uit nota

bouwbreed

De rode en groene contouren uit de Vijfde nota ruimtelijke ordening krijgen de meeste kritiek. Vooral de vage taakverdeling en de dreigende rigiditeit stuiten op veel bezwaar. Dat blijkt uit de concept-versie voor deel twee van de nota. In totaal zijn 779 reacties binnengekomen waarvan eenderde van individuele burgers.

In december vorig jaar presenteerde minister Pronk deel 1 van de nota voor de toekomstige inrichting van Nederland. Binnenkort zal deel 2 verschijnen waarin de reacties zijn verwerkt.

Vooral de opdeling van Nederland in rode en groene contouren levert een stortvloed van bezwaren op. Vele insprekers vinden het rode contourenbeleid onduidelijk en onvoldoende uitgewerkt. Organisaties als de Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie vinden dat het buitengebied beschermd moeten worden tegen oprukkend rood.

VNG en vele andere organisaties willen de rode contouren juist flexibel toepassen of zelfs achterwege laten. De gemeenten waarschuwen dat het onmogelijk is om tien jaar vooruit te kijken. Ook IPO staat een flexibele en gedifferentieerde werkwijze voor en voelen niets voor de verplichting om rode contouren als concrete beleidsbeslissing in streekplannen vast te leggen. De provincies wijzen erop dat ervaringen in onder meer Limburg hebben geleerd dat dit een zeer grote bestuurslast met zich meebrengt.

Groen

Ook over de groene contouren zijn wisselende reacties binnengekomen. Diverse insprekers, waaronder ANWB, AVBB en natuurorganisaties steunen de aanwijzing van groene contouren. Met name de agrarische sector stelt dat Nederland op slot gaat door het regime van groene contouren.

Ook heeft minister Pronk forse kritiek gekregen op de introductie van balansgebieden. Ongeveer de helft van Nederland valt noch onder een groene noch een rode contour. Velen zijn bang dat het gebied daarmee vogelvrij is. Milieudefensie, Recron, de Vereniging van institutionele beleggers Nederland vrezen dat deze gebieden zoekgebied worden voor rode functies. Het ministerie bestrijdt dat dit gebied als een restcategorie wordt beschouwd, maar tot nu toe ontbreekt de uitwerking.

Opvallend is de kritiek op de Deltametropool (vier grote steden) en Brabantstad (Brabantse stedenrij). Vooral grotere gemeenten en belangenorganisaties (ANWB, Neprom, Milieudefensie) zijn voorstander van het concept stedelijk netwerk. Maar Deltametropool en Brabantstad vindt men te groot en ruimtelijk onsamenhangend om als één stedelijk netwerk te fungeren.

Bollenstad

Onder andere Neprom mist een eenduidige visie op wonen. De ruimtebehoefte voor wonen wordt volgens hen onderschat. De ANWB wijst op het belang van een integraal ontwerp van woonlocaties.

Het volbouwen van vliegveld Valkenburg roept gemengde gevoelens op. De Leidse regio wil het liefst nog in 2005 aan de slag, maar gebruikers van de luchthaven en natuurorganisaties zijn tegen verplaatsing. Ook over Bollenstad bestaat verdeeldheid.

De inspraakronde van de afgelopen maanden heeft ook een aantal lacunes opgeleverd. Daarbij gaat het om mainportbeleid, de positie van middelgrote steden, ruimtelijke structuur van de landbouw en functiecombinaties in relatie tot veiligheid en milieu.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels