nieuws

Inspectie gebouwen rond WTC begint ondergronds

bouwbreed

“Gebouwen die dreigen in te storten als de subway maar even voorbijkomt. Zulke verhalen hebben bijgedragen aan een paniek die tot nu toe volstrekt ongegrond blijkt.” Aldus directeur Richard Tomasetti wiens bedrijf (LZA/Thornton-Tomasetti Group) voor de stad New York de toestand inspecteert van de honderden gebouwen in het rampgebied rond het WTC-complex dat 11 september werd vernield.

Tomasetti’s inspecteurs beginnen indien nodig ondergronds. “Als er een sub (metro, red.) onder het gebouw of in de buurt loopt, beginnen wij daar. Eerst de ingangen van de sub-stations bekijken, vervolgens de stations inspecteren en dan de trajecten tussen de stations. Als wij geen verdachte breuken of verzakkingen vinden, is de grond tussen sub en gebouw – en dus ook de fundamenten van dat gebouw – waarschijnlijk ok”, aldus Tomasetti.

Vervolgens wordt een gebouw aan de buitenkant geïnspecteerd. Daarbij is er verschil tussen oppervlakkige schade – veroorzaakt door brokstukken van het instortende WTC-complex – en serieuze ontwrichtingen van de structuur. Lijkt dat in orde, dan bekijkt men of schades aan de buitenkant van gebouwen door WTC-brokstukken verder zijn gegaan dan alleen het oppervlak van het gebouw. Daarna worden in het gebouw steunkolommen nauwkeurig onderzocht. Liftschachten bieden hier vaak goede mogelijkheden voor een eerste inspectie. Hetzelfde gebeurt met alle vloeren, waarbij men vooral kijkt naar tekenen van mogelijke schade aan de verbindingen tussen de vloeren en de verticale structuur.

Intussen wordt het hele keldergedeelte aan een zo mogelijk nog nauwkeuriger inspectie onderworpen, om eventuele schade aan funderingen te kunnen constateren. “Geen van de gebouwen die wij tot nu toe hebben bekeken, staat op instorten. Zelfs het vaak genoemde One Liberty Plaza niet. De meeste schade is oppervlakkig – letterlijk dus. Dat is schade die niet-deskundigen vaak veel te ernstig inschatten. Verder vinden wij nogal wat schade aan de interne systemen zoals verwarming en airconditioning. Die zitten vaak volledig verstopt met stof en gruis dat vrijkwam toen de drie WTC-gebouwen instortten. Dat is allemaal heel goed te herstellen, ofschoon dat samen met de oppervlaktereparaties natuurlijk wel de nodige tijd en het nodige geld zal vragen”, aldus Tomasetti.

Reageer op dit artikel