nieuws

Hoorn daagt aannemer Heddes voor rechter

bouwbreed

Aannemer Heddes en de gemeente Hoorn ontmoeten elkaar binnenkort voor de rechter. De gemeente heeft een kortgeding tegen de aannemer aangespannen teneinde hem te dwingen veiligheidsmaatregelen te nemen op de plek waar schouwburg Het Park verrijst. Pas als de veiligheid is gegarandeerd, mag de bouw worden hervat.

In april stortte de in aanbouw zijnde koepel van de schouwburg in. Onderzoek door TNO Bouw wees als oorzaak vier tekortkomingen aan die de veiligheid van de bouw in gevaar brachten. Zwakke verbindingen van de hoofdspanten waren het belangrijkste euvel. Daarnaast noemde TNO als oorzaken het gebruik van een zwakke staalsoort van de hoofddraagconstructie, onvoldoende stabiliteit van de gedrukte bovenrand van de hoofdspanten en het ontbreken van verticale stabiliteitsverbanden. Bij de instorting vielen wonder boven wonder geen slachtoffers. Tot op heden is de bouw niet hervat. De gemeente verwijt dit de aannemer.

TNO Bouw dat de oorzaak van de instorting onderzocht, heeft een lijst met veiligheidsvoorzieningen opgesteld die nodig zijn om verder te bouwen. Zo moeten onder meer extra stutten worden aangebracht om de koepel van de grote toneelzaal voor instortingsgevaar te behoeden. De aannemer zou pas steunpilaren willen aanbrengen als de gemeente daarvoor extra betaalt.

“Na talloze gesprekken en diverse sommaties is gebleken dat de aannemer niet tot voldoende actie te bewegen is, tenzij de gemeente bedoelde werkzaamheden bekostigd. Daartoe is de gemeente, gelet op de specifieke verantwoordelijkheden die de aannemer heeft, uiteraard niet bereid”, aldus een toelichting van de gemeente.

C. van Iwaarden, directeur van het aannemersbedrijf, zegt verrast te zijn over het kortgeding. “We hebben de gemeente voorstellen gedaan, maar daarop heeft ze niet gereageerd. Veiligheid staat voorop bij de bouw en daarom is het werk nog niet hervat. Niet de houding van zijn bedrijf, maar van de gemeente zorgt er voor dat het werk nog stil ligt”.

Reageer op dit artikel