nieuws

Grondenbank bouwt digitaal op drijfzand

bouwbreed

Het bestaan van de website ‘Grondenbank’ doet de wenkbrauwen krullen in twee gespiegelde vraagtekens. Okee, het is een ‘marktplaats’ voor percelen grond, die ‘ideaal’ gebruik kan maken van het dynamische vraag- en aanbodspel via het internet. Wat is er dan mis?

De grootste fout die direct in het oog springt bij een bezoek aan “www.grondenbank.nl” is dat de site zich alleen lijkt te bekommeren om het aanbod van bouwkavels, bos- of landbouwgrond. Wie die lapjes moeten afnemen, lijkt niet van belang te zijn. Het aanmeldformulier – om je te registreren als gebruiker – wekt de indruk alleen bestemd te zijn om gronden aan te bieden. Zowel het betaalde abonnement als de gratis registratie gaan daarvan uit; niemand lijkt zich te bekommeren over de verkoop.

Toch moet je je wel degelijk aanmelden voor een betaald abonnement, als je interesse hebt in meer informatie over een stuk ‘bouwgrond ten behoeve van een landhuis in Epe’, dat sinds 21 april jl. te koop staat. De gratis variant blijkt alleen geschikt voor het aanbieden van grond. Dat de bank niet leeg is, bewijst een lange lijst met ruim honderd aangeboden percelen, waartussen ook dat landgoed in Epe staat. Deze lijst is gelukkig wel zonder betaling door iedereen te raadplegen.

De abonnementsprijs is een tweede raadsel. Ten eerste het feit dat je geld vraagt in deze tijd waarin de gratis diensten op internet nog de overhand hebben. Natuurlijk moet het bedrijf achter de website zijn exploitatie rond krijgen. Ze bemiddelen niet tussen vraag en aanbod en strijken ook geen percentage op van een verkoop. Maar het is zeer de vraag wie er tweehonderdtwintig euro per jaar (485 gulden) overheeft voor deze dienst. De precieze hoogte van het bedrag bevreemdt mij ook: is niet tweehonderdtwintig gulden bedoeld? Dat is namelijk precies honderd euro.

Navraag bij het bedrijf in Utrecht leert, dat die prijsstelling géén vergissing is. Oprichter D. van Houdt: “Een jaarabonnement van rond de vijfhonderd gulden is gebruikelijk voor dit soort diensten.”

De bedrijvenbank.nl, dat Van Houdt als voorbeeld noemt, hanteert inderdaad een vergelijkbaar tarief (215 euro per jaar). Hij noemt ook Jobnews.nl, die voor de plaatsers van vacatures fikse prijzen rekent, maar voor de banenzoekers geen cent. De Grondenbank wil duidelijk vooral aan de zoekers naar percelen verdienen. Wellicht omdat de vraag het aanbod verre overstijgt?

Ontwikkelaars

De woordvoerder doet geen mededelingen over het aantal betalende abonnees dat zich heeft geregistreerd sinds de start in februari dit jaar. Wel over zijn ondergesneeuwde doelgroep aan de afnemerskant: “Ontwikkelaars, landbouwers, beleggers en rentmeesters hebben ons weten te vinden en zich aangemeld.”

Van Houdt ontkent ook dat de afnemers er bij hem bekaaid vanaf komen: “Integendeel, ze zijn onze belangrijkste doelgroep.” Daarnaast is er een lange lijst intermediairs die voor grondaanbieders kunnen bemiddelen: “Vaak bereiken ze een betere prijs,” belooft de toelichtende tekst op de site.

De Grondenbank is een zelfstandig initiatief en de financiering is uit eigen middelen gedaan. Ook de sitebouw is in eigen hand gehouden, en vertoont enkele bekende beginnersfouten. Een Droste-effect is de meest storende: als het bedrijf zijn eigen webadres noemt, kun je daarop klikken en opent de site zich opnieuw binnen het venster dat toch al open was. En de reclamebanner bovenaan het scherm verwijst bij doorklikken ook weer naar de eigen site, dit keer in een nieuw venster.

De site is op het web gekomen nadat het vertrouwen in internet-ondernemingen vrijwel volledig was weggezakt. Dat is op zich opmerkelijk te noemen. Of dat voldoende is om zich te handhaven, is de vraag. Geheimzinnig doen over het aantal abonnees blijkt vaak een teken van zwakte.

Droste-effect bij Grondenbank.nl.

Reageer op dit artikel